Raport-sinteză privind activitățile Bisericii Ortodoxe Române din anul 2016

În data de 28 octombrie, în Aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieștenul, Episcop vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod, a prezentat în fața sinodalilor raportul sinteză al activităților cultural-religioase și social-filantropice  desfășurate în Patriarhia Română, în contextul Anului omagial al educației tineretului creștin ortodox și al Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.

Preafericite Părinte Patriarh,

Preasfințit Sinod,

Distinși participanți,

În ședința sa de lucru, desfășurată în zilele de 28-29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2016 să fie proclamat, în Patriarhia Română, „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”[1].

Totodată, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc pentru implementarea și realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diaspora. Astfel, centrele eparhiale, precum şi instituțiile media bisericești de la nivel central şi eparhial au avut responsabilitatea de a mediatiza și a publica programul-cadru amintit, împreună cu obiectivele urmărite, precum şi de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul în care acest program a fost implementat și s-a realizat la nivel eparhial.

Pe fondul datelor comunicate de eparhii, de Sectoarele Administrației Patriarhale, precum și de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, se evidențiază o bogată și frumoasă imagine de ansamblu a activităților desfășurate în cuprinsul Patriarhiei Române, în anul 2016 – „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox” și „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”. Astfel, la nivelul fiecărei eparhii şi al instituțiilor din subordine, inclusiv al celor de învățământ teologic, cele două teme menționate au fost marcate prin numeroase și diverse manifestări religioase, culturale, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind, încă, în curs de desfășurare sau urmând să se desfășoare până la sfârșitul anului.

 

I. Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox

Tema omagială a educației religioase a tineretului creștin ortodox s-a reflectat în numeroasele și diversele acțiuni și programe derulate pe parcursul anului 2016.

În acest sens, dintre evenimentele mai importante amintim pe următoarele:
•„Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea”, care a avut loc la București, cu binecuvântarea și participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 1-4 septembrie. Evenimentul, care a reunit peste 2.500 de tineri din țară și din străinătate, a avut tema: „Iisus Hristos, bucuria vieții!”.
•Congresul Internațional de Teologie cu tema: „Educaţia religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale” (Palatul Patriarhiei, 3–7 septembrie 2016).
•Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”, ediția a IX-a, organizat de Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Centrul Național pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae, din București (19-21 septembrie). La eveniment au participat inspectori eparhiali responsabili cu activitatea catehetică în eparhiile Patriarhiei Române, inspectori școlari pentru disciplina religie, precum și diverși invitați reprezentând instituții și organizații partenere în derularea de proiecte specifice activității catehetice.
•Concursul Naţional de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a IX-a, organizat de Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (1 martie – 27 octombrie). În acest an, la concurs au participat coruri mixte sau de voci egale formate din tineri studenți de la universitățile din țară.
•Acțiuni și proiecte social-filantropice desfășurate de centrele eparhiale, precum și de unitățile de cult din cuprinsul acestora, în parteneriat cu diverse instituții sociale, spitale sau penitenciare, care au prilejuit acordarea de ajutoare materiale sau financiare celor aflați în nevoie. În acest an, pentru elevii şi studenții cu rezultate şcolare deosebite, dar care aparţin unor familii cu venituri reduse, eparhiile au acordat mai multe burse de merit „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”.
•Tabere, concursuri, activități creative cu specific creștin organizate pentru copii și tineret de către centrele eparhiale sau de parohiile din cuprinsul acestora, în contextul anului omagial 2016.
•Mesaje adresate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de către membrii Sfântului Sinod participanților la diferite evenimente cultural-educaționale (simpozioane, congrese, conferințe, cercuri pastorale etc.) dedicate Rolului educației religioase a tineretului creștin ortodox.
•Campania națională „Donează sânge! Salvează o viață!”, inițiată de Patriarhia Română în anul 2013, a continuat și în acest an, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Acțiunea a mobilizat un număr important de donatori, în special tineri, din peste 42 de orașe din țară. De asemenea, tot cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2016 a continuat și Caravana „Sănătate pentru sate”, acțiune care a însumat peste 35 de deplasări în localităţi rurale din județele Ilfov şi Prahova, cu 3323 de beneficiari, persoane vârstnice şi copii. Între participanții la caravană au fost numeroși tineri voluntari.
•Sub aspect editorial, în anul omagial 2016, editurile Patriarhiei Române, precum și cele ale centrelor mitropolitane și eparhiale au publicat diverse lucrări dedicate educației religioase a tineretului creștin ortodox. În acest sens, dintre titlurile care au văzut lumina tiparului, amintim:
•Floarea darurilor (carte pentru copii), de Narcisa-Mihaela Câdă, Ed. BASILICA, a Patriarhiei Române;
•Dialoguri pastorale despre misiunea Bisericii în rândul tinerilor, Ed. Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
•Predici și îndrumări omiletice, de Arhimandrit Benedict Ghiuș, Ed. Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
•Dicționar de teologie și știință, de Pr. Răzvan Ionescu și Adrian Lemeni, Ed. Doxologia, Iași;
•În dialog cu tinerii, de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza, Ed. Andreiana, Sibiu;
•Călăuziri spre înțelepciune. O carte pentru tineri și nu numai, de Pr. Dr. Vasile Gafton, Ed. Andreiana, Sibiu;
•Din lumina Învierii, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, Ed. Partoș, Timișoara;
•Ontologie și Teologie. Dialogul ideilor și misiunea Bisericii, colectiv de coordonatori, Biblioteca Centrală Universitară, Timișoara;
•Dinamica spațiului rural din câmpia Burnazului după anul 1990, Editura Episcopiei Giurgiului.
•În colaborare cu diverse instituții de învățământ, centrele eparhiale au organizat congrese, simpozioane şi colocvii, care au adunat tineri și invitați din țară și din străinătate. Dintre întâlnirile care au fost dedicate temei omagiale a educației religioase a tinerilor creștin ortodocși, amintim:
•Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași, a organizat două simpozioane internaționale, în cadrul cărora au fost dezbătute următoarele teme: „Teologie și pedagogie creștină – identitate specifică și responsabilitate comună în actul educației” (12–14 mai), „Educația vârstelor și vârstele educației” (12–13 mai)
•Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va organiza Simpozionul Internațional cu tema „Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției” (13–16 noiembrie), precum și ediția I a Conferinței Internaționale Educație, religie și familie în societatea contemporană (10–11 noiembrie);
•Arhiepiscopia Timișoarei a organizat Simpozionul Internațional de Teologie cu tema: „Sfinții Părinți și actualitatea educației creștine” (27–28 mai);
•Arhiepiscopia Târgoviștei, împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia, Târgoviște, a organizat Simpozionul Internațional cu tema: „Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală” (2–3 iunie);
•Arhiepiscopia Aba-Iuliei a organizat Simpozionul Internațional cu tema: „Young people in Church & Society” (9–11 mai);
•Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat simpozionul cu tema: „Anul educației religioase a tineretului creștin” (12 aprilie).
•Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a organizat simpozionul cu tema: „Seminarul Teologic din Buzău – luminător al clerului și al poporului dreptcredincios” (26 septembrie);
•Arhiepiscopia Dunării de Jos va organiza un simpozion științific internațional care va avea ca temă problema actualității Didahiilor Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și modul în care tinerii creștini de astăzi se pot regăsi în cuvintele acestui ierarh martir;
•Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi a organizat ce de-a VIII-a ediție a Simpozionului de Spiritualitate ortodoxă, intitulat „Educația religioasă a tinerilor. Înțelepciune din tradiția creștină pentru societatea contemporană” (New York, 16 aprilie);
•Episcopia Caransebeșului a organizat Simpozionul internațional „Slujire și educație” (8–15 mai);
•Episcopia Ortodoxă a Oradiei a organizat Simpozionul Național cu tema „Biserica și educația religioasă a tineretului în mileniul III. Contribuția Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în teologia și literatura românească” (25– 6 mai);
•Episcopia Severinului și Strehaiei a organizat cea de a III-a ediție a Simpozionului Internațional de Patrologie, în cadrul căruia a fost abordată și tema privind educația tinerilor în scrierile Sfinților Părinți (30–31 mai);
•Episcopia Devei și Hunedoarei a organizat Simpozionul Istoric Internațional cu tema: „Națiunea imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene” (16–18 iunie);
•Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a organizat Proiectul catehetic cu tema: „Dobândirea trezviei tinereții prin educația religioasă” (15–19 iunie);
•Episcopia Ortodoxă a Spaniei și Portugaliei a organizat Congresul NEPSIS, cu tema „Comunicare și comuniune. Rețelele de comunicare, ajutor sau piedică în viața duhovnicească” (11–13 martie);

Conform datelor comunicate de centrele eparhiale, majoritatea comunicărilor prezentate în cadrul întâlnirilor enumerate mai sus au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.
•La nivelul centrelor eparhiale și în parohii au fost derulate mai multe programe și proiecte care au avut ca scop cultivarea dragostei tinerilor faţă de Biserică, precum și educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință: bătrâni, bolnavi, persoane singure, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace etc. Dintre aceste proiecte, amintim:◦Concursul Național de Creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu” (15 decembrie 2015 – 21 mai 2016);
◦Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, ediția a V-a (1 februarie – 21 mai 2016);

•În cuprinsul revistelor eparhiale şi a celor parohiale, pe site-urile oficiale ale eparhiilor din țară și din străinătate, precum şi pe site-urile Patriarhiei Române a fost creată o secțiune dedicată „Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”, unde au fost prezentate și mediatizate mărturii despre valoarea educației religioase a tineretului ortodox;
•Anul omagial 2016 a prilejuit și alte numeroase manifestări culturale la nivel eparhial și parohial dedicate în special tinerilor, concretizate prin: concerte caritabile, pelerinaje tematice, tabere pentru tineri, seminarii de formare, cursuri practice, mese rotunde, concursuri de eseuri, concursuri de toacă, programe de citire a Sfintei Scripturi, lansări de carte, piese de teatru, proiecții de film, au fost realizate albume foto, au fost distribuite broșuri și pliante, au fost organizate procesiuni cu icoane, pelerinaje etc. Toate aceste manifestări au reflectat importanța educației și formării tinerilor, precum și necesitatea implicării lor în activitățile desfășurate de Biserică.

 

II. „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)

În anul 2016, comemorarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a tipografilor bisericești a fost marcată prin organizarea următoarelor evenimente:
•Manifestările prilejuite de comemorarea împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (1716-2016), organizate în perioada 26-28 septembrie 2016. Între evenimentele marcante care au alcătuit aceste manifestări s-au numărat: sfințirea bisericii Mănăstirii Antim, sfințirea picturii clopotniței din incinta mănăstirii și binecuvântarea noului muzeu al mănăstirii (26 septembrie); oficierea Sfintei Liturghii în cinstea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, şi cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, Georgia (27 septembrie); sfințirea bisericii Mănăstirii Antim (Râmnicu-Vâlcea) și Proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu și Meletie și Neofit de la Mănăstirea Stânișoara (28 septembrie).
•În cadrul Atelierelor Institutului Biblic, sub conducerea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate, pentru anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, Ordinul Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul pentru ierarhi (engolpioane), pentru clerici (cruci pectorale) și pentru mireni (insigne), au fost pictate icoane cu chipul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și au fost confecționate cinci copii după cârja arhierească aparținând Sfântului Antim Ivireanul.

De asemenea, a fost confecționată o raclă din argint, pentru Mănăstirea Antim din București, pentru părticele din sfintele moaște ale mai multor sfinți, precum și o raclă din argint, pentru Mănăstirea Antim din Râmnicu-Vâlcea, pentru părticele din sfintele moaște ale Sfântului Efrem cel Nou.
•În anul 2016, comemorarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul a prilejuit proiecte editoriale însemnate legate de această temă. În acest sens, la editurile Patriarhiei Române au fost publicate următoarele titluri:
•Sfânta și Dumnezeiasca EVANGHELIE – ediție omagială. Anul comemorativ al tipografilor și al miniaturiștilor și împlinirea a 550 de ani de la fondarea Mănăstirii Putna, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă;
•Didahii, de Sf. Antim Ivireanul, ediție îngrijită de arhim. Mihail Stanciu și prof. dr. Gabriel Ștrempel, Ed. BASILICA;
•Scrieri, de Sf. Antim Ivireanul, Ed. BASILICA;
•Scrisori, de Sf. Antim Ivireanul, Ed. BASILICA;
•Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – Ctitor de limbă și cultură românească,  1: Mărturisitor al credinței prin predică și tipar, colectiv de autori, Ed. BASILICA;
•Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – Ctitor de limbă și cultură românească,  2: Promotor al scrisului și al artelor bisericești, colectiv de autori, Ed. BASILICA;
•Sfântul Antim Ivireanul – Un Ierarh misionar și Martir (evocări), colectiv de autori, Ed. BASILICA;
•300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (1716-2016) / 300 years since the martyr’s death of Saint Hierarch Antim the Georgian (1716-2016), album bilingv român-englez, BASILICA;
•300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (1716-2016)/ თარჯიმანი: თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი რედაქტორები: მანანა ზატიკაშვილი და ნათია რუხაძე, album bilingv român-georgian, BASILICA;
•300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (1716-2016)/ 300 χρόνια από μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ιεράρχη Άνθιμο του Ιβηρίτου (1716-2016), album bilingv român-grec, BASILICA;
•Antim Ivireanul și vremea lui, de Radu Albala, Ed. BASILICA;
•Viața și învățăturile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul (carte pentru copii), de Narcisa-Mihaela Câdă, Ed. BASILICA;
•Pliantul Tipografiile bisericești din Țara Românească. Rolul lor în apărarea Ortodoxiei și în dezvoltarea culturii române, Ed. BASILICA;
•Slujba Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă;
•Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

De asemenea, la editurile centrelor mitropolitane și eparhiale au fost publicate mai multe volume, a căror tematică a vizat personalitatea și activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a tipografilor bisericești, dintre care menţionăm:
•Despre păstorirea credincioșilor – antologie tematică din opera Sfântului Antim Ivireanul, Ed. Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
•Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, de Pr. Acad. Mircea Păcurariu, Ed. Andreiana, Sibiu;
•Tiparul între misiune și necesitate în Biserica Ortodoxă Română, de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza, Pr. Acad. Mircea Păcurariu și Dr. Emanuel Tăvală, Ed. Andreiana, Sibiu;
•Sfântul Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și neamului românesc, Arhiepiscopia Târgoviștei;
•Schola graeca et latina – misiunea educațională, culturală și bisericească la Târgoviște, Arhiepiscopia Târgoviștei;
•Un zbucium pentru o tipografie, de Pr. Dumitru Valenciuc, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților;
•Antim Ivireanul. Logos și personalitate, de Eugen Negrici, Ed. Praxis, Râmnicu-Vâlcea;
•Tiparul bisericesc la români, de Veniamin Micle și Petre Cichirdan, Ed. Praxis, Râmnicu-Vâlcea;
•Anul comemorativ 2016 a prilejuit organizarea de simpozioane, conferințe și întâlniri, care au abordat tema personalității Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și activitatea tipografică bisericească desfășurată de-a lungul timpului în spațiul românesc. În acest sens, amintim următoarele evenimente mai importante:
•Arhiepiscopia Iașilor a organizat Simpozioanele Internaționale: „Limba greacă și scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Abordarea problemelor de traducere a textelor din greaca antică și koini” (21–23 iulie), respectiv „European Symposium on Religious Art Conservation” (Italia, 26–28 mai 2016);
•Arhiepiscopia Sibiului a organizat Simpozionul Național „Tiparul în Biserica Ortodoxă Română – între misiune și necesitate” (Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 11–14 mai);
•Arhiepiscopia Craiovei a organizat Simpozionul Internațional cu tema „Constantin Brâncuși – artistul tuturor culturilor” (18 februarie), precum și Simpozionul Național de Teologie: „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, ctitor de cultură și spiritualitate românească” (26–27 septembrie);
•Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, cu Universitatea Ovidius din Constanța, cu Academia oamenilor de știință din România și cu Academia Georgiană, a organizat Conferința Internațională cu tema: „ Anthim the Iberian († 1716) – the european and caucasian culture and spirituality from late 17th century and early 18th century” (15–18 septembrie);
•Arhiepiscopia Alba-Iuliei va organiza Simpozionul Național intitulat: „Tipar și tipărituri la Alba Iulia” (29 noiembrie – 2 decembrie);
•Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului urmează să organizeze simpozionul intitulat „Sfântul Antim Ivireanul și tipăriturile” (15 noiembrie);
•Episcopia Severinului și Strehaiei a organizat ediția a IX-a a Simpozionul Internațional cu tema: „Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate” (30 mai – 1 iunie);
•Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a organizat, la sediul Academiei de Studii Ortodoxe „Sfântul Ignatie” din Stockholm, Simpozionul Internațional cu tema: „Beyond East and West: Early Ecclesiological Printings in the 16th and 17th Centuries” (Dincolo de Est și Vest: tipărituri bisericești timpurii în secolele XVI și XVII) (3 februarie 2016).
•Conferințe pastoral-misionare semestriale, întâlniri și programe desfășurate în eparhiile Patriarhiei Române, cu participarea preoților, a profesorilor de religie și a altor invitați, în cadrul cărora au fost prezentate referate/lucrări cu privire la personalitatea și activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.
•Predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere cu privire la istoria tiparului în spațiul românesc, cu un accent pus pe activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.
•Seri duhovnicești, pelerinaje, concerte de muzică bisericească, întâlniri duhovnicești, conferințe, interviuri, prelegeri organizate, promovate și desfășurate de centrele eparhiale și parohiale. Evenimentele au prilejuit concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, carte veche și documente, prezentări de fotografie care au avut ca obiectiv evidențierea importanței activității Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a tipografilor bisericești.
•În unităţile de învățământ preuniversitar de stat, cu sprijinul preoților, profesorii de religie au evidențiat, în cadrul orelor de religie, rolul şi însemnătatea personalității și activității Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a altor tipografi bisericești în istoria românilor.
•Cu binecuvântarea chiriarhilor, la centrele eparhiale şi la cele parohiale, în instituțiile de învățământ teologic, precum și în alte instituții publice, au fost organizate şi au fost vernisate numeroase expoziții tematice de carte veche, de icoane, de tipărituri etc. care au avut legătură cu tema anului comemorativ 2016;
•Prin grija și cu binecuvântarea chiriarhilor, au fost amenajate muzee, în care au fost expuse obiecte reprezentative pentru istoria tipografiei și a tipăriturilor bisericești.

 

III. Activitate și misiune mediatică

Din punct de vedere mediatic, mass-media bisericească și cea locală au promovat și au mediatizat evenimentele desfășurate în contextul anului 2016 – „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”.

În acest sens, prezentăm următoarele aspecte mai importante:
•Mass-media bisericească locală a mediatizat programul-cadru al anului omagial-comemorativ 2016 și evenimentele organizate cu acest prilej în eparhii, prin intermediul: foilor parohiale, revistelor eparhiale, posturilor de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române, site-urilor eparhiale sau parohiale etc.
•Biroul de Presă al Patriarhiei Române a prezentat opiniei publice, prin intermediul comunicatelor de presă, precizărilor și interviurilor, aspecte însemnate cu privire la manifestările organizate de Patriarhia Română în anul 2016. De asemenea, a sprijinit instituţiile media laice în realizarea unor ştiri şi interviuri pe tema anului omagial și a anului comemorativ 2016: Universul Credinţei (Televiziunea Română), Viaţa Religioasă (Societatea Română de Radiodifuziune), Realitatea Spirituală (Realitatea TV), precum și jurnalele de știri ale posturilor de televiziune Pro TV, Digi 24, B1TV, Antena 1, Antena 3, Prima TV, ale postului Radio România Actualități (inclusiv emisiunea Antena Satelor), dar și redacțiile agențiilor de presă Agerpres și Mediafax.

Totodată, au fost monitorizate știrile şi articolele din presa laică audio, video şi scrisă despre manifestările organizate de Patriarhia Română în anul omagial și comemorativ 2016. Astfel, presa laică a putut reflecta prin ştiri, articole, documentare, reportaje şi emisiuni-dezbatere manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.
•Agenţia de Ştiri Basilica a promovat evenimentele desfășurate în anul 2016 printr-un număr de peste 1300 de materiale informative (ştiri, comunicate, documente, interviuri), dintre care 250 au fost traduse în limba engleză. Evenimentele comemorative dedicate Sfântului Antim Ivireanul au fost evidenţiate prin postarea de articole pe site-ul basilica.ro, precum şi prin mediatizarea acestora pe rețelele de socializare. Totodată, evenimentele mai importante au fost transmise live pe Facebook și, pe seama lor, au fost realizate mai multe galerii foto, disponibile publicului pe site-ul Agenției.

Pentru tineri, a fost lansat concursul „Cuvântul lui Dumnezeu pentru tineri” (desfășurat în perioada 12 septembrie – 26 decembrie 2016), care oferă ca premii câte un exemplar din Sfânta Scriptură în fiecare săptămână.

Pentru utilizatorii de internet, a fost inițiată transmiterea unui newsletter și a fost realizată o aplicație de mobil pentru Android: basilica.ro.
•În anul 2016, activitatea Publicațiilor Lumina s-a concretizat prin ediţiile tipărite şi prezenţa virtuală pe site-urile ziarullumina.ro, respectiv www.vestitorul ortodoxiei.ro.

În ediţia naţională şi în ediţiile regionale ale cotidianului „Ziarul Lumina” au fost publicate peste 1.000 de ştiri de la evenimentele bisericeşti centrale și locale dedicate Anului omagial al educației religioase a tineretului creştin ortodox şi peste 700 de ştiri dedicate Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti.

Au fost mediatizate conferinţe şi simpozioane internaţionale şi naţionale de teologie, conferinţe preoțești, conferinţe duhovniceşti organizate de centrele eparhiale, parohii, cercuri pastorale, expoziţii de artă bisericească şi fotografie, proiecte educaționale, întâlniri de tineret, tabere religioase, concursuri tematice.

Rubrica „Filantropia Bisericii” a accentuat, odată cu reflectarea eforturilor Bisericii de a ajuta pe orfani şi pe cei aflaţi în dificultate, nevoia de a educa tânăra generaţie în spiritul întrajutorării frățești şi al solidarității cu cei aflaţi în suferință.

Opera culturală, pastorală şi social-filantropică a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul a fost promovată prin articole scrise de istorici, lingviști şi filologi, precum şi prin recenzarea cărţilor publicate de editurile Patriarhiei Române în acest domeniu tematic.

Temele Anului omagial au fost reflectate în peste 300 de reportaje şi interviuri realizate în unităţi bisericeşti, instituţii de învăţământ şi aşezăminte cultural-sociale reprezentative din Patriarhia Română, fiind puse în evidență atât tradiţiile educative ale Bisericii de-a lungul veacurilor cât şi implicarea slujitorilor bisericeşti de azi în promovarea valorilor morale şi religioase creştine în societate.

În săptămânalul „Lumina de Duminică” au fost publicate 38 de articole pe tema educației religioase a tineretului și au apărut 22 de materiale legate de personalitatea Sfântului Antim Ivireanul și tipografii bisericești. Dintre textele dedicate educației, 24 au fost documentare, 10 analize și 4 interviuri.

Prin cooperare cu profesori şi preoţi români din diaspora, periodic au fost publicate documentare privind educaţia religioasă din diferite state ale lumii.

Suplimentul lunar Lumina educației a promovat constant legătura dintre părinţii, păstorii duhovniceşti şi dascălii din şcoli în formarea tinerei generații.

Concursul de literatură creştină „Lumina din cuvinte” şi Simpozionul „Ridicat-am ochii mei la munți”, din luna august 2016, au promovat educaţia tineretului prin cultură creştină şi cooptarea tinerilor în actele de creaţie artistică.
•Postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române a mediatizat evenimentele organizate în Patriarhia Română prin diverse activități încadrate în Anul omagial și comemorativ 2016, organizate la nivel de eparhii, protopopiate și parohii (concursuri, simpozioane, colocvii ș.a.). Cele două teme ale anului 2016 au fost mediatizate prin știri zilnice, precum și prin emisiunea „Lumea de azi”, realizată în colaborare cu studiourile Radio TRINITAS din Iași, Craiova, Sibiu și cu cele eparhiale de la Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Timișoara. Totodată, au fost realizate promo-uri speciale dedicate Anului Omagial și Comemorativ, difuzate după o grilă zilnică prestabilită.

În grila de programe a fost introdusă, cu binecuvântarea Patriarhului României, emisiunea „Întrebările adolescenței”.

În ziua de 1 iunie 2016, Radio TRINITAS a avut o grilă specială de programe dedicată copiilor. În acest sens, peste 50 de copii și tineri, elevi la școli bucureștene, au fost pregătiți timp de o săptămână, pentru a deveni, în ziua de 1 iunie, co-realizatori ai emisiunilor și prezentatori de știri.

În emisiunea „România la zi” au fost prezentate cărți vechi, date despre activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, a diaconului Coresi și programul școlilor de copiști. De asemenea, în cadrul emisiunii au fost difuzate interviuri și reportaje despre educația tinerilor din România, știri despre măsurile luate de Ministerul Educației, au fost prezentate instituții de învățământ care promovează valorile creștine și diverse școli care organizează activități cultural-educative.

Cea mai ascultată emisiune de la Radio TRINITAS, „Cuvântul care zidește”, a abordat teme precum: „buna creștere a copiilor”, „tinerii și tinerețea”, „ce înseamnă să fii prieten”, „când și cum ne căsătorim”.
•Postul de Televiziune Trinitas al Patriarhiei Române a realizat aproximativ 1400 reportaje dedicate anului tematic, în care au fost mediatizate: întâlniri de tineret, ateliere de lucru, tabere, acțiuni de voluntariat, campanii umanitare, activități educaționale, conferințe, simpozioane, concerte etc.

O atenție specială a fost acordată promovării campaniilor „Donează sânge. Salvează o viață!” și „Sănătate pentru sate” ale Patriarhiei Române.

Săptămânal au fost difuzate reportaje pe teme de actualitate din societate. S-a urmărit, în mod special, evidențierea activităților social-filantropice din parohiile Capitalei și a acțiunilor organizațiilor de tineret ortodoxe. În zilele de sâmbătă, dar și în timpul săptămânii, au fost difuzate știri privind stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuiri Neamului.

În cele 3 departamente ale redacției (teologic, cultural și social) au fost realizate și introduse în grila de programe emisiuni care au avut ediții speciale dedicate Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anului comemorativ al Sfântului Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești. Acestea au fost: „Valoarea faptei”, „Biserica azi”, „Credință și cultură azi”, „Comori ale Ortodoxiei”, „Mărturii și evocări”, „Secvențe TRINITAS”, „Libertate și responsabilitate creștină”, „Cuvânt pentru suflet”. Emisiunea „Manuscrise și maeștri tipografi”, care a număr peste 30 de ediții, a prezentat momente mai importante din viața și activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, precum și a altor personalități care au sprijinit și au încurajat realizarea de manuscrise sau tipărirea de cărți bisericești.

Televiziunea Trinitas a derulat și campania „Școlile Bisericii”, prin care au fost promovate școlile și liceele înființate și susținute de Biserică, în eparhiile din țară. Scopul campaniei a fost acela de a arăta că, în prezent, Biserica are grijă în mod concret de educația copiilor și a tinerilor ajutând și înființând instituții de învățământ.

Din cuprinsul succintei prezentări de mai sus, se poate observa că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2016 a fost proclamat „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”, a avut o largă rezonanță în rândul clericilor, al monahilor şi al credincioşilor.

În acest context, acțiunile şi programele desfășurate la nivel central și local în Patriarhia Română, în cursul anului 2016, au oglindit atât rolul educației religioase a tinerilor creștin ortodocși, cât și importanța pildei de viață și activitate a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, precum și a altor vrednici tipografi bisericești.

Astăzi, ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române constituie o încununare a activități desfășurate în anul 2016 de ierarhi, de clerici, de cadrele didactice, de monahi şi de alți vrednici ostenitori, precum și de instituțiile de învățământ teologic şi cercetare, în scopul aprofundării și evidențierii importanței celor două teme amintite.

Întregul personal al instituțiilor centrale bisericeşti aduce mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2016 a fost declarat „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”, respectiv „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat şi s-au străduit ca aceste două teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în numeroasele și diversele activități desfășurate în cursul acestui an.

 

You may also like...