Registrul entităţilor/unităţilor de cult este funcțional

Pentru a putea beneficia în continuare de sponsorizări și pentru ca activitatea să nu le fie afectată, asociațiile, organizațiile nonguvernamentale, unitățile de cult trebuie să se înscrie cât mai repede în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și care a devenit funcțional de luni. În acest sens este necesară completarea unei cereri, care se găsește pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), doar dacă se îndeplinesc anumite condiții de admisibilitate.

Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost publicat luni, la rubrica Servicii Online – poziţia 14, pe portalul www.anaf.ro, după cum informează ANAF. Tot aici se precizează și faptul că, pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice, entităţile nu trebuie să fie înscrise în Registru, dar pentru a primi banii virați de microîntreprinderi, ONG-urile trebuie să fie înscrise în registru.

Totodată, a fost creată aplicaţia de portal prin intermediul căreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (formularul 163). Potrivit sursei citate, la depunerea cererii 163, contribuabilul primeşte, în recipisă, indexul de depunere a formularului. Cererea completată se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

„Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, se precizează în comunicat.

În cazul microîntreprinderilor, sponsorizările, adică sumele pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe venit dacă, la data încheierii contractului, aceste entităţi sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri, așa cum prevăd dispoziţiile art. 56 alin.(1.1) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcţionarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2018, entităţile nu trebuie să fie înscrise în Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, menţionează reprezentanţii ANAF.

Pentru a se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, la data depunerii cererii, organi­za­ția nonprofit trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere; şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

„Condiţiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidenţă respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, pe baza informaţiilor existente în evidenţele fiscale. Prezentarea de către entităţile/unităţile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcţiile de impozite şi taxe din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deţine informaţii privind impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili unităţilor administrativ-teritoriale”, arată comunicatul MFP.

sursa: ziarullumina.ro

You may also like...