Regulamentul şcolar a fost publicat în „Monitorul Oficial“. Elevii pot contesta notele obţinute la clasă

elevi_regulament_0

Elevii şi părinţii au dreptul să fie consultaţi cu privire la disciplinele din oferta educaţională a şcolii şi pot, în acelaşi timp, să conteste în termen de cinci zile nota obţinută la testele de evaluare scrisă, potrivit regulamentului publicat în „Monitorul Oficial“.

Cadrele didactice trebuie să aibă pe lângă o conduită morală demnă şi o ţinută vestimentară decentă şi un comportament responsabil, iar prin acţiunile întreprinse să nu afecteze imaginea elevului sau a familiei acestuia, potrivit Regulamentului de organizare a unităţilor din preuniversitar publicat în „Monitorul Oficial“. Totodată, profesorii nu au voie să agreseze fizic, verbal sau emoţional elevii şi colegii de cancelarie, iar în cazurile când constată încălcări ale drepturilor copilului sunt obligaţi să sesizeze instituţiile statului. Tot profesorii au obligaţia, prin regulament, să vegheze la siguranţa elevilor în incinta unităţii de învăţământ pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare.

În ceea ce-i priveşte pe elevi, aceştia sau părinţii lor au dreptul să conteste rezultatele evaluărilor de la clasă, cadrul didactic având posibilitatea ca în cinci zile să motiveze nota acordată. Dacă elevul se simte în continuare nedreptăţit şi explicaţiile profesorului nu au fost suficient argumentate, se poate adresa în scris conducerii şcolii pentru reevaluarea lucrării scrise de către o comisie formată din alţi doi profesori din şcoală. Regulamentul prevede foarte clar că „nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice“.

Documentul mai prevede că unitatea de învăţământ nu poate face publice datele personale şi rezultatele şcolare ale elevilor, în schimb este obligată să asigure elevilor servicii complementare prin personal de specialitate: consilierea în scopul orientării profesionale sau consilierea psihologică şi socială, prin personal de specialitate.

Tot elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, dar şi de 50% reducere pentru transportul local în comun. Ministerul Educaţiei va deconta prin intermediul şcolilor şi cheltuielile de transport pe bază de abonament ale elevilor navetişti în limita a 50 km. Elevilor care locuiesc la internat sau în gazdă li se va deconta contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru.

La capitolul restricţii, elevii nu au voie să folosească telefonul mobil în timpul orelor şi nu pot organiza şi participa la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea cursurilor. Documentul mai prevede că elevii nu au voie să introducă în şcoală materiale care prin conţinutul lor cultivă violenţa şi intoleranţa. De asemenea, sunt interzise în şcoală şi în afara ei ţigările, alcoolul, drogurile, armele, spray-urile lacrimogene paralizante şi brichetele. Un elev poate primi aviz de exmatriculare la acumularea a cel puţin 20 de absenţe, iar la 40 de absenţe nota la purtare va fi scăzută sub 6 (şase). Măsura exmatriculării nu poate fi aplicată elevilor din învăţământul obligatoriu, se mai spune în document.

Prevederile regulamentului publicat în data de 13 ianuarie în „Monitorul Oficial“ au fost criticate de către Consiliul Naţional al Elevilor (CNE), care apreciază că sunt în „neconcordanţă“ cu Declaraţia Drepturilor Omului, Constituţia României şi Legea educaţiei naţionale, subliniind mai multe inadvertenţe care ar limita dreptul la liberă exprimare a opiniilor sau dreptul la şanse egale ale elevilor. 

Sursa: Ziarul LUMINA

You may also like...