Reuniunea Tinerilor Ortodocşi – mărturisire a bucuriilor credinţei

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la Reuniunea Tinerilor Ortodocşi, Baia Mare, 03-06 septembrie 2014:

Binecuvântăm şi apreciem organizarea Reuniunii Tinerilor Ortodocşi, un eveniment deosebit de comuniune şi bucurie creştină, dar şi de mărturisire a propriei identităţi eclesiale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a apreciat şi aprobat această iniţiativă pe care şi-a asumat-o Episcopia Maramureşului şi Sătmarului în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare.

20139_p190tukr2rq9t1qd01ujb1fqvb6da

Prima Reuniune Naţională a Tinerilor Ortodocşi

Prima Reuniune Naţională a Tinerilor Ortodocşi – cu reprezentanţi din toate eparhiile din ţară şi din diaspora, dar şi tineri din Bisericile Ortodoxe surori – poate constitui un moment semnificativ de împărtăşire reciprocă a bucuriilor credinţei creştine ortodoxe trăite de tineri azi, în pofida multor probleme. Pentru societatea actuală, marcată de pronunţate tendinţe ale fenomenului secularizării, ca pierdere a reperelor sacre ale existenţei, este foarte necesară mărturisirea valorilor credinţei izvorâte din experienţa de viaţă a Bisericii. Totodată, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi este un eveniment misionar care reflectă dorinţa acestora de a căuta şi de a împărtăşi bucuriile credinţei în Domnul Hristos, prin rugăciune comună, dialog, cunoaştere reciprocă, prietenie şi vocaţie misionară.

Reuniuni asemănătoare se organizează peste tot în lume, dar este pentru prima dată când tinerii ortodocşi din România participă la o reuniune de foarte mare amploare. În acest an, evenimentul se află sub lumina Anului Omagial Euharistic şi al comemorării Sfinţilor Martiri Brâncoveni – care sunt icoane sfinte ale iubirii jertfelnice pentru credinţă şi neam. De aceea, dorim ca participarea tinerilor ortodocşi la acest eveniment să fie pusă sub ocrotirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

De-a lungul istoriei, Biserica Ortodoxă Română, în mod constant, a contribuit la menţinerea unităţii şi identităţii poporului român, mai ales în vremuri de încercări. În prezent, când poporul român are cea mai mare diasporă din istoria lui, Biserica Ortodoxă Română se bucură când este ajutată de tinerii ei în eforturile de promovare a vieţii creştine a comunităţilor româneşti, de cultivare a valorilor spiritualităţii şi tradiţiei culturale româneşti.

Pentru dumneavoastră, tineri din România şi din diaspora română, modelele de formare şi de bună vieţuire creştină sunt în primul rând Hristos şi Sfinţii Lui, care au mărturisit şi au trăit deplin credinţa Bisericii în viaţa lor şi au reuşit să învingă, prin înţelepciunea şi smerenia lor, patimile egoiste, greutăţile vieţii şi propriile lor neputinţe. Având nădejde în ajutorul lui Hristos şi al Sfinţilor Lui, vă întâmpinăm, dragi tineri, cu îndemnul de a spori mereu în credinţă şi în fapte bune, cultivând iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, în orice vreme şi în orice loc.

Dorim tuturor organizatorilor şi participanţilor la această mare Reuniune a Tinerilor Ortodocşi ani mulţi şi fericiţi, cu sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, sporind mereu în fapte bune, spre slava lui Dumnezeu şi binele poporului!

Cu părintească dragoste în Hristos, binecuvântare şi multă preţuire,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

You may also like...