Rugăciune de binecuvântare a Drapelului

Doamne, Dumnezeul nostru, Atotputenice, Făcătorule a toată făptura, Ziditorule a toată lumea şi binecuvântarea a toată făptura, caută cu ochiul Tău cel îndurat asupra noastră, a smeriţilor şi nevrednicilor Tăi slujitori, ascultă rugăciunea noastră, în această sfântă zi când prezentăm ca ofrandă Drapelul acestei de Dumnezeu păzite eparhii şi caută cu milostivire şi iubire de oameni asupra celor încredinţaţi nouă spre păstorire.

 

img_4198_binecuvantare_drapel

Sărbatoarea Drapelului – 2015

Binecuvintează şi sfinţeşte Drapelul acesta, ca să fie poporului nostru cel bine credincios ca semn al identităţii şi apartenenţei la Biserica dreptmăritoare a neamului nostru românesc. Varsă mila şi îndurările Tale asupra oraşului nostru, asupra satelor şi mănăstirilor din tot ţinutul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi binecuvintează orice lucrare a noastră și fă-o să fie spre slava numelui Tău Celui sfânt. Ajută şi sprijină pe toţi credincioşii noştri cu harul Tău ca, neîncetat sporind după voia Ta cea sfântă, să-ţi aducă astfel prinos de veşnică recunoştinţă şi mulţumire pentru puterile sufleteşti pe care le-ai dăruit omului, cum şi pentru înclinările cele din-lăuntru spre felurite faceri de bine şi virtuţi cu care l-ai înzestrat.

         Şi fă, Doamne, ca Drapelul acesta, aducând pururea aminte clerului şi credincioşilor noştri de însemnătatea bunei chivernisiri a virtuţilor cu care i-ai înzestrat şi de datoria de a-şi ajuta Biserica, Patria şi neamul, să se facă pavăză tare împotriva vrajmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca, văzând acest stindard al identităţii noastre spirituale, să slăvească Preasfânt numele Tău al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

You may also like...