Rugăciune pentru eroii neamului

Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor şi Cel Atotstăpânitor, care cu braţul Tău zdrobeşti războaiele şi aduci pace pe pământ; Cel care prin negrăita Întrupare a Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a pătimit, S-a îngropat şi a treia zi a înviat, ne-ai arătat că totdeauna jertfa nobilă este urmată de victorie, iar după moartea martirică vine Învierea, ascultă-ne în ceasul acesta când facem pomenire pentru toţi eroii neamului nostru căzuţi la datorie pentru credinţă, neam şi ţară.

Cunoscând, Doamne, iubirea Ta de oameni şi nemăsurata Ta putere, pe Tine Te rugăm, cu smerenie, să păzeşti poporul nostru de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, conducându-l din victorie în victorie, aşa cum urcă din slavă în slavă, prietenii şi casnicii Tăi. Pomeneşte, Doamne, sufletele celor ce s-au jertfit în lupta cea dreaptă pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti şi aşează-i în corturile aleşilor Tăi, căci sângele lor a udat arborele libertăţii noastre, iar osemintele lor străjuiesc hotarele patriei străbune. Şi dacă aceşti bravi eroi pe pământ au format elita oştirii, avem credinţa că, în cer, Tu, Dumnezeule, îi vei aşeza în ceata martirilor. De vreme ce aceştia lupta cea bună au luptat, căzând la datorie, Tu, Dreptule Judecător, rânduieşte-le cununa dreptăţii, iar nouă, care pin jertfa lor trăim liberi, dăruieşte-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieşit din jertfa lor, precum şi curajul de a-i imita.

Din înălţimea locaşului Tău cel sfânt, trimite binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc şi apără demnitatea, credinţa şi sfintele predanii ale poporului nostru binecredincios; ocroteşte armata ţării noastre, întăreşte braţul comandanţilor ei, iar prin rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci şi mijlocirile Sfinţilor bunilor biruitorilor Mucenici, ale Sfinţilor Cuvioşilor şi de Dumnezeu purtători Părinţi ai noştri, cu rugăciunile Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt şi ale tuturor Sfinţilor români, călăuzeşte-ne pe toţi pe calea mântuirii.

Că Tu eşti Domnul  nostru şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu Tatăl Tău cel fără de început, şi cu Preaslăvitul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

You may also like...