Rugăciune pentru medici și personalul sanitar*

Ne alăturăm îndemnului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat credincioșilor de a respecta măsurile de protecție sanitară și de a asculta îndemnurile medicilor, care lucrează cu dăruire pentru vindecarea celor aflați în suferință, dovedindu-se a fi mâinile prelungite ale lui Dumnezeu pe acest pământ. Să ne rugăm împreună ca Domnul să îi lumineze și să îi păstreze întru iubirea Sa!

***

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Care ai venit pe pământ să ne ridici mai întâi din căderea sufletească, iertându-ne, prin pocăință, păcatele săvârșite cu voie sau fără de voie, apoi să ne tămăduiești, cu balsamul harului Tău necreat, orice boală sau suferință care ne-a cuprins. Doamne Iisuse, în întreaga Ta misiune de predicare a Evangheliei ți-ai arătat iubirea și compasiunea dumnezeiască față de cei bolnavi, pe care i-ai vindecat fie prin cuvânt, fie punând mâna pe rănile lor, așa cum ai făcut atunci când ai luat chipul samarineanului îndurător și te-ai preocupat de rănile omului căzut între tâlhari, oblojindu-i-le cu untdelemn și vin. Harisma îngrijirii bolnavilor ai dat-o și apostolilor tăi cărora, atunci când i-ai trimis la propovăduirea Cuvântului Vieții, le-ai poruncit să vindece toată boala și neputința din popor. Apoi, grija pentru cei suferinzi a rămas una dintre cele mai însemnate virtuți ale Bisericii Tale, prin care exprimi iubirea față de orice om, creat după chipul și asemănarea Ta.

O, Doamne cât de minunate sunt învățăturile și pilda vieții Tale pentru noi! Câtă profunzime duhovnicească găsim în lucrarea și înțelepciunea Ta cea dumnezeiască, căci la Judecata Universală îți vei recunoaște chipul în tot cel ce s-a preocupat de sănătatea semenilor, iar lucrarea medicilor, făcută din dragoste, le va asigura Împărăția cea veșnică.

O, Doamne, pentru că nimeni nu este fără de păcat, nimeni nu poate să spună că, în puțina sau lunga viețuire pe acest pământ, nu a avut măcar o suferință sau vreo boală oarecare. Și, de fiecare dată, Te-am rugat să vii în ajutorul nostru, ca să ne ușurezi suferința sau neputința, iar Tu, ca un Milostiv și iubitor de oameni, ne-ai venit în ajutor prin medicii și aleșii tăi, pe care i-ai rânduit prin purtarea Ta de grijă nevăzută să ne îngrijească și să ne rânduiască medicamentele vindecătoare. De aceea, pentru aceștia ne rugăm, să îi păstrezi întru iubirea Ta, pentru că ne stau în preajmă în timpul suferințelor noastre. Și pentru că ei au avut milă de noi în vremea bolilor care ne-au bântuit, ne rugăm, Dumnezeule, să ai milă de ei, iertându-le greșelile și să le ții conștiința dreaptă, în așa fel încât să vadă în fiecare bolnav un semen al lor și să conștientizeze că ei sunt mâna Ta prelungită în această lume. De asemenea, te rugăm, ajută pe toți cei ce se preocupă de îngrijirea bolnavilor să nu caute la fața celui neputincios, ci în fiecare bolnav să vadă o persoană, care poartă chipul lui Dumnezeu. Doctorul credincios și orice asistent din domeniul medical trebuie să știe că fiecare om este un mister nedeslușit și orișicine are o legătură tainică cu Dumnezeu. De aceea, așa cum preotul în altar la Sfânta Proscomidie, luând prescura pentru a desprinde din ea Sfântul Agneț, lucrează pe materia Tainei, tot așa și medicii, în trupul bolnavului trebuie să vadă „prescura”, adică pe Hristos, Care stă ascuns tainic în persoana bolnavă, asupra căruia ei trebuie să decidă. Doamne, fă ca orice doctor sau îngrijitor de bolnavi să aibă conștiința că el săvârșește cea de-a opta taină, care este misterul sau taina fratelui.

Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai descoperit nouă căile mântuirii, iar binefăcătorilor noștri medici și îngrijitori ai bolnavilor, le ții trează conștiința prezenței Tale nevăzute în lucrarea lor. Dă-le, Doamne, răbdare, pace, liniște și inspirație să ia deciziile cele mai potrivite pentru fiecare bolnav, ca împreună să te slăvim, cu cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

 

*rugăciune alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim

You may also like...