Șapte ani de dăruire ca Patriarh al României

* Mesajul Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul

la împlinirea a șapte ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel

 ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române*

20741_p192m238fou9o1l4l196jumslhta

Cu fiască dragoste în Hristos Domnul, înălţând prinos de rugăciune către Preamilostivul Dumnezeu prin a Cărui bunăvoinţă aţi fost ales să slujiţi Biserica Sa în pământul străbun al neamului românesc, unde Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia Cuvântului, dorim să vă adresăm gândurile noastre de bucurie şi recunoştinţă pentru tot ceea ce aţi împlinit cu dragoste, osârdie şi responsabilitate în cei şapte ani, înscriși în cartea vieții veșnice a acestui neam, de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În părtăşia harică a Duhului Sfânt, aţi lucrat cu dăruire jertfelnică la înnoirea spirituală a poporului dreptslăvitor, aţi înrâurit dragostea faţă de valorile morale şi patrimoniale, aţi arătat nobleţe şi preţuire faţă de moştenirea culturală a neamului, V-aţi aplecat cu iubire spre cei aflaţi în nevoi şi suferinţă, aţi răspuns evlaviei credincioşilor încredinţându-le noi sfinţi rugători la Tronul Preasfintei Treimi și V-aţi dedicat întru totul împlinirii unui ideal ce sălăşluieşte în sufletele tuturor românilor: ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului.

Ştim că toate aceste lucrări sunt rodul înţelepciunii, al gândirii şi al trăirii sufleteşti plenare cu care Dumnezeu V-a înzestrat spre a ne călăuzi în împlinirea scopului pentru care am fost dăruiţi acestei vieţi – mântuirea.

La acest moment de sărbătoare, rugăm pe Dumnezeu Cel în Treime slăvit să Vă dăruiască deplină sănătate, putere duhovnicească şi înţelepciune în conducerea Bisericii şi călăuzirea poporului dreptcinstitor pe calea desăvârşirii.

Întru mulţi ani, Preafericirea Voastră!

You may also like...