Sărbătoarea hramului la Metocul chiriarhal de la Valea Budului

Metocul chiriarhal de la Valea Budului și-a serbat hramul sub „Acoperământul Maicii Domnului”, joi, 1 octombrie 2020. Cu acest prilej înălțător a fost săvârșită Sfânta Liturghie baptismală de un sobor de preoți băcăuani, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

În ziua prăznuirii Acoperământului Maicii Domnului, Metocul chiriarhal de la Valea Budului din Protopopiatul Bacău a îmbrăcat veșmânt de sărbătoare cu prilejul hramului. Bucuria duhovnicească a pelerinilor şi credincioşilor care au urcat colina supranumită „Meteora Bacăului” a fost încununată de prezenţa în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Cu prilejul acestei zile de bucurie duhovnicească pentru obștea acestui chivot monahal, au fost săvârșite Utrenia, Acatistul Acoperământului Maicii Domnului și Sfânta Liturghie de un sobor restrâns de preoți băcăuani coordonat de preotul protopop Ciuche Eugen Ciprian, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

În cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, pruncul diaconului Cosmin Duduman a îmbrăcat haina botezului prin binecuvântarea brațelor părintești ale Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, primind numele de Ștefan Ioachim.

Preotul protopop Ciuche Eugen Ciprian a adresat pelerinilor prezenți un cuvânt de învățătură vorbind despre Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Vlaherne și intervenția mijlocitoare și ocrotitoare a Fecioarei Maria ori de câte ori cetatea Constantinopolului a fost asediată de cotropitori de-a lungul istoriei. Totodată, în contextul omagierii la nivel mondial a vârstnicului, preotul protopop a amintit câteva dintre activitățile pe care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Protopopiatul Bacău, le desfășoară în vederea sprijinirii bătrânilor din parohii, amintind două dintre proiectele implementate până în prezent, „Maica Domnului, toiagul unei bătrâneți binecuvântate” și „Hristos, lauda bătrâneților mele”, prin care se dorește sprijinirea vârstnicilor și implicarea lor în activități specifice vârstei lor, în zece dintre centrele sociale și așezămintele parohiale din protopopiat, în cadrul parteneriatelor încheiate cu instituții abilitate ale statului.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre simbolismul sărbătorii închinate Maicii Domnului, exprimându-și totodată bucuria de a fi participat la sărbătoarea de astăzi împreună cu pelerinii care au urcat „Meteora” Bacăului:

Este o bucurie aleasă astăzi, în ziua Acoperământului Maicii Domnului, când credincioși însoțiți de preoți au urcat aici, pe Meteora Bacăului, pentru a participa la Liturghie și la rugăciunile care se rostesc în acest loc binecuvântat. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că suntem împreună și rămânem în dimensiunea sacră a rugăciunii, fiind chemați la biserică de glasul conștiinței, de glasul lui  Dumnezeu, așa cum și noi Îi chemăm și cinstim numele.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a așezat în lumină semnificațiile teologice ale Liturghiei Baptismale săvârșite pentru pruncul Ștefan Ioachim, precizând faptul că sensul existenței creștine este o continuă căutare a profunzimilor lui Dumnezeu, dar și o actualizare a chipului lui Dumnezeu din om, ca împreună lucrare cu harul dumnezeiesc, în trupul Bisericii:

Numele este dat la botez pentru a fi scris în ceruri. Numele pruncului botezat astăzi este scris în cartea Bisericii aici, pe pământ, dar a fost afierosit în numele Preasfintei Treimi. El a fost afundat în apele baptismale, în profunzimile Treimii. Noi, ca oameni, suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și de vreme ce chipul nostru este icoana lui Hristos pe care a sădit-o în noi, atunci când invocăm harul lui Dumnezeu la botez, el devine icoana hristică ce își caută prototipul, într-o căutare infinită. Noi suntem într-o mișcare permanentă către profunzimile lui Dumnezeu. De altfel, misiunea Bisericii este de a actualiza chipul lui Dumnezeu în om. Omul este pecetluit în numele Preasfintei Treimi, iar această pecete nimeni nu are voie să o rupă.

De asemenea, Ierarhul a vorbit despre încercarea eșuată a duhului lumii de a crea iluzia unei false libertăți pentru omul contemporan și a evidențiat condițiile viețuirii creștine în adevărata libertate pe care doar rămânerea în comuniune cu Dumnezeu o poate aduce:

Libertatea nu înseamnă ruperea peceților lui Hristos, ci împlinirea voii lui Dumnezeu. Aceasta aduce după sine adevărata libertate. Cât de încătușată este lumea în alergarea ei galopantă în secolul în care suntem. Duhul lumii de astăzi vrea să ne separe, să ieșim de sub omoforul Maicii Domnului, de sub omoforul Bisericii și al Arhiereului, însă adevărata comuniune se realizează doar rămânând împreună cu Hristos, în trupul Bisericii. Chiar faptele noastre este necesar să le împlinim în numele și împreună cu Hristos, căci ele sunt mișcarea lui Dumnezeu în noi. Astăzi, iubirea lui Dumnezeu s-a așezat ca un balsam peste noi, iar peste ea a venit iubirea și ocrotirea Maicii Domnului. Atunci când nu avem conștiința ocrotirii lui Dumnezeu în viața noastră și ieșim de sub ascultarea Bisericii, înseamnă că rămânem circumscriși egoismului viețuirii noastre în încercarea de a ne mântui singuri, dincolo de comuniunea euharistică. Să rămânem sub omoforul Maicii Domnului, iar acesta să ne fie acoperământ familiilor noastre, necazurilor, bolilor, primejdiilor, tinerilor și vârstnicilor.

La sfârşitul evenimentului, maica stareţă, stavrofora Magdalena Budeanu, a fost felicitată pentru misiunea duhovnicească şi administrativ-gospodărească pe care o împlinește în această oază de spiritualitate, transformând-o într-o adevărată Grădină a Maicii Domnului.

….

Situată în proximitatea Bacăului, pe o colină ce străjuieşte împrejurimileoraşului reşedintă de judeţ, aşezarea monahală de la Valea Budului este o mărturie a dinamicii continue a vieţii monastice şi a iubirii de Dumnezeu din aceste ţinuturi, fiind edificată sub coordonarea directă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Mănăstirea şi obştea de maici rânduită să slujească lui Dumnezeu a fost înfiinţată acum 7 ani (1 octombrie 2013) şi a fost pusă în grija maicii stareţe, stavrofora Magdalena Budeanu, care din momentul înfiinţării şi până în prezent a făcut ca acest loc să devină o oază de rugăciune şi spiritualitate a Ortodoxiei româneşti.

You may also like...