Scrisoare irenică la Sărbătoarea Învierii Domnului

04.11.01_w747_h800_q100

Scrisoare irenică la Sărbătoarea Învierii Domnului

Bucureşti, Sfintele Paşti 2015

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!

Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

(Filipeni 4, 4)

Hristos a înviat!

Adevărat a înviat!

Sărbătoarea Sfintelor Paşti este o icoană de lumină a bucuriei veşnice din Împărăţia cerurilor, care are izvorul în Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, Biruitorul păcatului, al iadului şi al morţii.

Întrucât Hristos Cel răstignit şi înviat este izvorul bucuriei depline şi netrecătoare (cf. Ioan 17, 13), legătura vie cu El, prin credinţă puternică, rugăciune fierbinte şi fapte bune aduce bucurie în viaţa Bisericii şi în sufletele credincioșilor. Această bucurie a credinţei în Hristos şi a iubirii statornice faţă de El este o constantă a vieţii creştine şi este numită de către Sfântul Apostol Pavel bucurie în Domnul (cf. Filipeni 4, 4). Ea este roadă a Duhului Sfânt în sufletul omului credincios şi iubitor de Hristos şi de semeni (cf. Galateni 5, 22) şi arvună a bucuriei veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu (cf. Romani 14, 17). Aşadar, pentru oameni, credinţa în înviere este izvor de lumină şi putere spirituală pentru a mărturisi în lume adevărul, pentru a lupta pentru dreptate şi libertate, pentru a cultiva iubirea curată şi milostivă.

De aceea, în societatea de astăzi – marcată de instabilitate şi nesiguranţă, de conflicte violente şi neînţelegeri între popoare, de multe răutăţi pricinuite îndeosebi de lăcomia de avere, putere şi de slavă deşartă – trebuie să căutăm mai intens bucuria pe care ne-o aduce întâlnirea cu Hristos Cel înviat, Cel Care a biruit păcatul şi moartea, şi să împărtăşim această bucurie celor întristaţi, prin rugăciune şi fapte de ajutorare şi solidaritate.

Ne rugăm lui Dumnezeu ca Sfânta Sărbătoare a Învierii lui Hristos să Vă aducă ani mulţi cu pace şi bucurie, sănătate şi mântuire şi să Vă dăruiască mult ajutor în lucrarea Voastră misionară, pastorală şi socială.

Cu frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul Cel înviat,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

You may also like...