Şedinţă de Cerc Pedagogic a profesorilor de Religie din Cercul „Sfântul Nicolae” – Bacău Nord

Luni, 30 mai 2022 s-a desfăşurat ultima şedinţă de cerc pedagogic din acest an şcolar a profesorilor de religie din Cercul „Sfântul Nicolae”, Bacău Nord, care a avut loc la Mănăstirea „Buna Vestire”  din localitatea Tisa Silvestri, Protoieria Bacău. Această ultima activitate a completat şirul activităţilor de cerc şi catedră programate pentru disciplina Religie de către Părintele Inspector Prof. Dr. Adrian Alexandrescu la nivelul Inspectoratului Judeţean Bacău.

Organizatorul întrunirii a fost părintele Mihai Liche, profesor de religie la Şcoala Gimnazială Tisa Silvestri, care adecvându-se temei cercului, respectiv VALORILE SATULUI ROMÂNESC, SURSĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NONFORMALE” a valorificat proximitatea mănăstirii, ca şi reper al satului pentru o educaţie nonformală. Lecţia demonstrativă, desfăşurată în biserica mănăstirii, a fost susţinută elevilor din clasa a V-a de la şcoala din localitate. Ea a presupus o prezentare PPT şi o discuţie liberă cu elevii despre satul românesc, ce a reprezentat, ce reprezintă el mai ales ce ar trebui să reprezinte el pentru generaţia de mâine. În acest sens copii au prezentat compuneri despre ce reprezintă pentru ei satul lor natal, evidenţiind rolul esenţial al bisericii în structura identităţii satului.

O intervenţie binevenită în cadrul lecţiei a fost cel al unei măicuţe de la mănăstire, care a vorbit copiilor, dar şi celor prezenţi despre acest colţ de rai, frumoasa Mănăstire Tisa Silvestri,  atestată încă din 1729, dar care şi-a închis porţile odată cu secularizarea averilor mănăstireşti în anul 1864. A fost reactivată după 1996 prin truda vrednicului de pomenire Arhimandritul Emilian Panait.

După terminarea lecţiei, Asociaţia Profesorilor de Religie „Sfânta Parascheva” Bacău, coordonată de către doamna profesoară Teodora Plăeşu, a organizat, după modelul colegilor de la licee, un Parastas de pomenire a inspectorilor şi profesorilor trecuţi la Domnul.

Partea a doua a activităţii a constat în susţinerea unui material pe aceeaşi temă, prezentare făcută de domnul profesor Nicolae Huiban, care a insistat pe valorile satului românesc precum: sentimentul comunităţii, biserica – centrul comunităţii, cutume, ocupaţii, tradiţii, satul – matrice a fiinţei noastre naţionale, ş.a. Discuţiile au continuat în trapeza mănăstirii, cu probleme actuale cu care se confruntă satul românesc şi societatea în ansamblu şi modalităţi practice de cultivare a tradiţiilor în lumea tot mai globalizată şi digitalizată de astăzi. 

 Pr. Prof. Coordonator Daniel Popa

You may also like...