Şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti pentru perioada 2014-2018

În ziua de luni – 29 septembrie 2014, la Centrul Cultural Social Iustin Patriarhul de lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti (ANB) a Bisericii Ortodoxe Române pentru perioada 2014-2018.

PATRIARHIA ROMÂNĂ

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Potrivit Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale format din membrii Sfântului Sinod şi din câte trei reprezentanţi ai fiecărei eparhii, un cleric şi doi mireni, delegaţi de adunările eparhiale, pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi delegaţi pentru cel mult două mandate (art. 19 şi 20).

Pe ordinea de zi se află validarea mandatelor reprezentanţilor clerici şi mireni ai eparhiilor, constituirea Adunării Naţionale Bisericeşti şi desemnarea membrilor în comisiile permanente ale Adunării (Comisia administrativ-juridică şi de validare, Comisia socială şi pentru comunicaţii media, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi de patrimoniu imobiliar – bunuri bisericeşti şi Comisia pentru românii ortodocşi de peste hotare).

De asemenea, vor fi aleşi membrii Consiliului Naţional Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti format din câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani şi pentru cel mult două mandate (art. 28 şi 29 din Statut).

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

You may also like...