Şedinţă de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Sinod - 2016

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit joi, 14 ianuarie 2015, în ședință de lucru la Reședința Patriarhală.

În cadrul ședinței au fost discutate aspecte referitoare la întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe care va avea loc luna aceasta.

„Acest sinod a fost convocat pentru ca să fie informaţi membrii Sfântului Sinod despre evenimentul următor care va avea loc între 21 şi 28 ianuarie la Chambésy, lângă Geneva, la Centrul de conferinţe al Patriarhiei Ecumenice, şi anume Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe. Această Sinaxă are ca scop evaluarea şi validarea textelor care trebuie trimise spre dezbatere şi aprobare la viitorul Sinod Panortodox din luna iunie din acest an, în preajma sărbătorii Rusaliilor. Această lucrare de evaluare şi validare este deosebit de importantă şi de aceea este nevoie ca Sfântul Sinod să acorde mandat delegaţiei Bisericii noastre pentru a o reprezenta acolo şi pentru a contribui la buna desfăşurare a lucrărilor”, a spus Patriarhul României.

Pe ordinea de zi, mai sunt programate discuții despre activitățile Bisericii în diaspora și țară.

„Este nevoie de o mai multă intensificare a vieţii spirituale, de coresponsabilitate şi cooperare între cler, credincioşi şi mireni într-o societate secularizată, din ce în ce mai ostilă Bisericii. Avem nevoie de mai multă rugăciune şi mai multă acţiune comună şi, în acelaşi timp, trebuie să ne împlinim misiunea noastră de a binevesti Evanghelia lui Hristos, de a mărturisi credinţa în Hristos şi de a transmite generaţiilor prezente şi viitoare această lumină a iubirii Preasfintei Treimi pentru întreaga umanitate”, a spus Preafericirea Sa.

***

Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate.

You may also like...