Serbarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil la Parohia Izvoarele, Protoieria Bacău

Joi, 8 noiembrie a.c., parohia Izvoarele, din Protoieria Bacău, şi-a serbat cel de-al 174-lea hram de la existența sa. Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil”, din parohia Izvoarele, municipiul Bacău este ctitoria boierilor Pavălache şi Ana Cristea, originari din Albania, Coriţa.

img-20181108-wa0000
img-20181108-wa0005
img-20181108-wa0039

Dis-de-dimineaţă, scăldaţi în razele soarelui, purtând coşuri cu alese bucate, pentru a-i omeni pe cei veniţi de departe, şi de a-i pomeni pe cei răposaţi, pentru a participa la slujba de hram, sute de enoriaşi şi-au îndreptat paşii către biserica parohială.

Utrenia a debutat la orele 07.30, fiind urmată de Acatistul Sfinţilor Arhangheli, Sfânta Liturghie, pomenirea celor care au ca ocrotitori pe Sfinţii Voievozi, dar şi pomenirea celor adormiţi întru Domnul, slujitori şi cântăreţi ai bisericii de-a lungul existenţei acesteia, consilieri, epitropi, enoriaşi.

În cadrul predicii, parohul, pr. dr. Ciprian Cloşcă a evocat memoria ctitorilor şi a celor care au slujit aici, rostind câteva fragmente din testamentul boierului Păvălache Cristea, arătând dragostea acestuia pentru credinţă, neamul şi ţara românească, deşi de alt neam, fiind unul dintre sprijinitorii înfăptuirii Unirii Principatelor Române, de la 1859.

Apoi, s-a reliefat însemnătatea dogmatică a sărbătorii, subliniindu-se rolul îngerilor şi al Sfinţilor Arhangheli în planul lui Dumnezeu de mântuire a omului.

Credincioşii, în frunte cu cei doi preoţi slujitori, s-au deplasat în număr mare către cimitirul parohial unde au fost pomeniţi cei care sunt înmormântați acolo.

La final, toţi creştinii prezenţi, şi cei de aproape şi cei de departe, au fost invitaţi să guste din bucatele gătite de gospodinele parohiei şi binecuvântate de către preoţi, împărţindu-se alimente celor nevoiaşi.

Dând slavă şi mulţumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale, toți cei prezenți au plecat către casele noastre, rostind în minte și în cuget: “Mai-marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugaţi-Vă pentru noi…”.

(pr. dr. Ciprian Marius CLOŞCĂ)

You may also like...