Sesiunea a doua de prevenţie a consumului de droguri, din Protopopiatul Bacău

În dimineaţa zilei de 19 septembrie 2022, preoţii din Protopopiatul Bacău, înscrişi în cadrul programului de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri şi al consilierii consumatorilor de droguri, au participat la sesiunea a doua a cursurilor organizate în acest scop. Programul cursului este de durată, el fiind structurat pe durata a trei luni, sub forma unei întâlniri săptămânale.

Întrunirea actuală, denumită „Darul libertăţii”, s-a datorat bunăvoinţei şi implicării doamnei inspector de specialitate Marta Butnaru, de la CPECA Bacău. Dumneai a coordonat o serie de activităţi, pe tot parcursul zilei, în colaborare activă cu toţi preoţii participanţi.

După un parcurs teoretic privind clasificarea drogurilor, caracteristicile dependenţei, cursanţii s-au manifestat activ, în echipe de lucru, ilustrând noţiunile teoretice însuşite, din ipostaza rolului de consilier de prevenţie a consumului de droguri, în faţa unui auditoriu virtual. Astfel, cursul a căpătat o nuanţă practică desăvârşită, prin faptul că cei prezenţi au reuşit să pună în aplicare cunoştinţele dobândite. Nu au lipsit jocurile de auto- şi intercunoaştere, activităţile de brainstorming, interactivitatea şi interacţiunea coechipierilor.

You may also like...