Sfânta Înviere – Buhuși

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Înviere” și „Nașterea Maicii Domnului”
Adresă Buhuși, Bacău
Telefon 0334.561.094

Personal clerical
Preot paroh Romeo Sbârcea
Preot Gheorghe Crăciunescu
Preot Gabriel Ștefan Moldovan
Cântăreț bisericesc – dl. Dumitru Grigore

Scurt istoric
Cu o vechime de aproape două sute de ani, Biserica ,,Sfânta Înviere” din Buhuși a fost construită de Theodor Buhuș.
Biserica este construită pe o suprafață de 270 mp, din piatră și cărămidă, are o fundație de patru metri, grosimea zidului de 1,80 m, are cafas și amvon. Catapeteasma este cea originală, la fel Evanghelia și Icoana Maicii Domnului, o cruce de argint și candelele.
Inscripția votivă aflată pe peretele de vest al Bisericii relatează următoarele:
„Această Sfântă Biserică din satul Bodeşti ţinutul Neamţului de pe Bistriţa, s-au zidit din nou întru Slava Sfintei Învieri a Mântuitorului nostru lisus Hristos, şi cu osteneala şi cheltuiala a robilor Lui Dumnezeu Theodor Buhuşi Vel-Vel-Agă fiu al răposatului Neculai Buhuşi, Bel-Stolnic şi a soţiei sale Anica, fiica răposatului Constantin Constandache şi a fiilor Domniei Sale Nicolae şi Alexandru Buhuşi, trăind maica sa Elena Buhuşi.
Începându-se a se zidi în anii de la Hristos 1812 Iunie 25 şi s-a săvârşit la 1815 August în 12 zile, ale Măriei Sale Scarlat Alexandru CalimachiVoievod şi s-a sfinţit de Preasfinţitul Arhiepiscopul Grigore Stravopolius la anul 1817 noiembrie în 12 zile, cu învoiala Preasfinţitului Mitropolit al Moldovei Kiri-o Kir Veniamin.
La 1812 Iunie s-a început. La 1815 August 12 s-a finit.
Amin.”
Biserica a fost construită în urma unei minuni, vindecarea miraculoasă a citotrului, minune pe care Theodor Buhuşi o descrie pe larg într-un Ohtoih, de mare valoare pentru vechimea şi fineţea cu care ctitorul descrie în amănunţime istoria construirii Locaşului Bisericii, dar în care menţionează şi date importante despre momentele istorice ale acelui timp ,,spre amintire urmaşilor nostri pentru totdeauna”. Ohtoicul se află la Patrimoniul Statului, dar însemnarea a fost transcrisă de preotul slujitor al bisericii Dumitru Gh. Costea, pe Evanghelie în 1925.
În 1806, în urma unei răceli cumplite, asupra căreia doctorul chemat de la Roman s-a arătat a fi neputincios a se lupta cu moartea, lăsându-l în agonie, Theodor Buhuși, în noaptea de 10 spre 11 decembrie, a avut o vedenie în care a fost scăpat de un călău cu un cuțit lat ce voia să-l omoare, de doi diaconi îmbrăcaţi în stihare şi cu aurarele cruciş. Aceştia l-au luat apoi şi i-au arătat locul unde să pună Sfânta Masă a Bisericii pe care va trebui să o construiască, care se va numi ,,Sfânta Înviere”, şi au cântat ,,Hristos a înviat”.
Adunând banii necesari a reuşit să înceapă şi să construiască Biserica, cheltuind cincizeci de mii de lei, în nădejdea că Bunul Dumnezeu ,,nici pe mine, nici pe fiii fiilor mei, nici pe neamul meu nu-l va lăsa lipsit de cele trebuinciose pământeşti, nici de cele cereşti”.
Specific Bisericii este faptul că în pridvorul Bisericii, ctitorul a prevăzut un puţ de aruncare a apei de la Botezul copiilor.
Ţinutul Bodeşti a luat denumirea actuală, Târgul Buhuşi, în jurul anului 1834, şi a fost dat de Anica Buhuşi, în memoria soţului decedat.
În anul 1886, colonelul Eugen Alcaz, proprietarul moşiei Buhuşi, a pus piatra de temelie pentru ,,Şcoala de Băieţi” „locaţie de binefacere pentru învăţătura poporului Românu” după cum scrie în manuscrisul găsit în temelia şcolii, la săparea mormintelor, după reînfiinţarea în anul 1990 a cimitirului parohial.

După aproximativ 100 de ani, în 1925, 15 noiembrie, preotul Dumitru Gh. Costea, în urma lucrărilor de renovare, făcute cu ajutorul Primăriei care a donat bisericii aproape 200000 de lei, a sfinţit Biserica, participând la sfinţire Arhimandritul Grigorie Botoşăneanul, Protoiereul Gheorghe Popovici şi încă cinci preoţi.
În anul 1934, preotul Vasile Jigău, împreună cu enoriaşii parohiei au hotărât să construiască o nouă Biserică în cartierul muncitoresc, Biserica „Sfântul Nicolae” formându-se o nouă parohie. În vremea aceea se mai aflau în Buhuşi o Biserică Luterană, o Biserică Romano-Catolică şi două Sinagogi.
În anii de păstorie, preotul paroh Vasile Apostol şi preotul Filimon Mihai au adus îmbunătățiri majore Bisericii, prin introducerea luminii electrice în Biserică, construirea unei case mortuare la Cimitirul parohial (actual Cimitirul Oraşului), refacerea pardoselii Bisericii prin turnare de mozaic.
Au urmat acestora, preoţii Sion Constantin, care a reparat turla bisericii, distrusă în cutremurul din 1977, şi preotul Hriscu loan, care a restaurat pictura interioară a Bisericii.
Lucrări de îmbunătăţire de mare amploare au avut loc după Revoluţia din 1989.
A fost refăcut şi înălţat gardul Bisericii şi s-au construit porţile de la intrarea în curtea Bisericii, s-au construit două case parohiale, un lumânărar, a fost reînfiinţat cimitirul. Biserica a fost pictată pe exterior cu fresce.
Pictura din interior a fost restaurată cu grijă, pentru a nu fi afectată, iar catapeteasma a fost învelită în foiţă de aur, s-au facut străni sculptate, a fost pictat altarul şi pridvorul, s-a făcut brâu de piatră în jurul temeliei, si canal de evacuare apei pluviale, a fost refăcut altarul, şi s-a făcut uşă de acces.
La intrare în curtea Bisericii, în partea stângă a porţilor a fost construită o Troiţă, de asemeni pictată.
Ca urmare a lucrărilor efectuate, în 13 august 2006, a fost făcută slujba de sfinţire, de către P.S Episcop Vicar loachim Băcăuanul, cu binecuvântarea P.S. Episcop Eftimie Luca – Domnul să îl odihneasacă în pace.

La slujba de sfinţire a fost hirotonit preot, robul lui Dumnezeu Ionuţ Fărcaş, şi a fost diaconit pentru Biserica ,,Sfânta Înviere” robul lui Dumnezeu Moldovan Gabriel Ştefan, care a fost hirotonit în ziua de 06.12.2006, de sărbătoarea Sfântului Nicolae.
Alături de Pisania ctitorului Toader Buhuşi, a fost aşezată o placă de marmoră inscripţionată, spre amintire a strădaniei ostenitorilor:
„Această Sfântă Biserică din oraşul Buhuşi, jud. Bacău, Episcopia Romanului, s-a reînnoit şi reparat complet, întru slava Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos şi a Naşterii Maicii Sale şi s-a înzestrat cu case parohiale, casă praznicală, lumânărar şi troiţă pictată, refăcându-se şi gardul împrejmuitor, porţi noi, şi reînfiinţând cimitirul parohial.
S-au început aceste lucrări în anul 1989 şi s-au sfârşit în august 2006, în zilele de păstorie ale P.S. Episcop Eftimie Luca al Romanului, cu cheltuiala şi osteneala enoriaşilor, Consiliului şi Comitetului Parohial, sub îndrumarea şi supravegherea P.C. Preot paroh Viorel Gavril şi a împreună slujitorului P.C. Preot Gheorghe Crăciunescu.
Toate numele ctitorilor, donatorilor şi ostenitorilor au fost notate şi depuse în Sfânta Masă.
Slujba de resfinţire a Bisericii s-a făcut de P.S. Episcop Vicar Ioachim Băcăuanul cu binecuvântarea P.S. Episcop Eftimie Luca, la data de 13 August 2006.”
Slujba de resfinţire a bisericii s-a săvârşit de către PS episcop vicar IOACHIM BÂCÂUANUL cu binecu¬vântarea PS episcop EFTIMIE.
Parohia are un număr de 1600 familii care sunt păstorite de trei preoţi: Pr. Paroh Gavril Viorel, Pr. Crăciunescu Gheorghe, Pr. Moldovan Gabriel Ştefan, şi un cântăreţ: Grigore Dumitru.
Al doilea hram al Bisericii este „Naşterea Maicii Domnului”, hram pus cu ocazia unei slujbe arhiereşti de sfinţire a bisericii, una din cele şase slujbe arhiereşti făcute între anii 1986-2006
Preoţii slujitori, Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial au hotărât în acord cu Adunarea Parohială, să se construiască o clopotniţă şi o casă mortuară.
Lucrările au început în anul 2008, fiind suportate 80% de către enoriașii parohiei, atât financiar, cât şi cu muncă voluntară a celor din Consiliul Parohial.
În anul 2013 a fost facuta comanda pentru clopotul Bisericii, la societatea S.C. B&L CONSTRUCT S.R.L., Baia Mare, clopotul având o greutate de 360 de kg.
Iar la data de 28 iulie 2013 a avut loc sfinţirea clopotului, a turnului clopotniţei, a casei mortuare din incinta acestuia.


La sfinţire a participat un sobor de preoţi cu slujitorii parohiilor din oraş, ai celor din împrejurimi, dar şi invitaţi. De asemenea, au participat enoriaşii parohiei, locuitori ai oraşului Buhuşi şi din localităţile vecine.
Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru lucrarea Sa în cele înfăptuite, cu smerenie nădăjduim şi ne rugăm să primim ajutorul Lui şi în cele viitoare.
Pr. Gavril Viorel
Pr. Crăciunescu Gheorghe
Pr. Moldovan Gabriel Ştefan
Cântăreţ: Grigore Dumitru
Păduraru loan – ( dascal onorific ) la vremea lucrărilor Epitrop: Pilat Constantin – la vremea lucrărilor Hudris Mircea – actual
Cristiac: Ujică Neculai
Cristiac: Olaru Neculai

You may also like...