„Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Ctitor de limbă și cultură românească”, volumul I

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut recent lucrarea Sfântul Ierarh Martir Antim ivireanul. Ctitor de limbă și cultură românească, volumul I. Opera este structurată în două volume, reunind studii ale unor profesori renumiţi, precum Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Dumitru Belu, Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Prof. Nicolae Chiţescu ş.a.

a-7

„Primul volum, care poartă subtitlul Mărturisitor al credinţei prin predică şi tipar, prezintă strădaniile Sfântului Antim pentru înnoirea şi unificarea limbii române culte. El conţine studii care surprind importanţa Sf. Antim Ivireanul pentru Biserica şi cultura românească, locul lui în istoria poporu­lui român, rolul său de ctitor al literaturii şi retoricii culte româneşti, precum şi al predicii bisericeşti.

Observând lipsurile de ordin material, cultural şi moral pe care le aveau credincioşii români în acea vreme, Sfântul Antim a dorit să le vină în ajutor. A făcut aceasta mai ales prin cuvânt, învăţându-i, îmbărbătându-i, alinân- du-le suferinţele, întărindu-i în credinţă, dojenindu-i uneori cu blândeţe şi înţelegere, dar şi cu simţul responsabilităţii pastorale. A conştientizat cât de importantă este predica în Biserică şi, mai ales, cât de important este ca preoţii, îndrumătorii şi sfătuitorii credincioşilor, să aibă modele de predică din care să se inspire. Astfel, o serie de alte studii abordează opera mare­lui tipograf, insistând asupra capodoperei literaturii omiletice româneşti – Didahiile -, analizate sub aspect istoric, dogmatic, exegetic şi oratoric”. (Din Nota Editorială)

You may also like...