Simpozion dedicat Arhimimandritului Victor Ojog în Protoieria Bacău

În anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, în urma unui demers în parteneriat dintre Primăria comunei Colonești, județul Bacău, și Protopopiatul Bacău, Școala Primară „Arhimandrit Victor Ojog” din Satul Nou, Comuna Colonești, poartă numele părintelui ce a dăruit muzicii psaltice românești lucrări vaste, precum Anastasimatarul sau Antologhionul.

Comunitatea în care s-a născut marele psalt îi cinstește personalitatea, în perioada 11-13 noiembrie 2023 având loc o manifestare vastă, Simpozionul Arhimandrit Victor Ojog – 50 de ani de la mutarea în veșnicie. Prima activitate a acestui program a fost organizată de Primăria Comunei Colonești, sub coordonarea domnului primar Mîrzac Iancu Valentin, la școala primară din Satul Nou având loc ceremonia în care s-a dat, în mod solemn, noul nume al școlii. Activitatea, condusă de părintele protopop Ciuche Eugen Ciprian, a început cu slujba de sfințire a clădirii școlii și cu parastasul pentru Arhimandritul Victor Ojog, activitate liturgică oficiată de un sobor de preoți participanți la simpozion. După dezvelirea, de către doi descendenți ai familiei marelui compozitor și profesor de muzică bisericească, în prezența reprezentanților autorităților județene și locale, a panoului pe care este trecut noul nume al instituției de învățământ, au început lucrările simpozionului.

Mai multe instituții aflate sub ascultare canonică de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au participat la acest colocviu, cele mai importante fiind Protopopiatul Bacău, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, Asociația Profesorilor de Religie Bacău. După ce, în deschidere, părintele protopop a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, pentru această acțiune importantă de comemorare a personalității arhimandritului Victor Ojog, domnul primar a anunțat că și sala de ședințe a Primăriei Colonești va purta numele marelui compozitor și profesor de muzică bisericească. Reprezentanți ai mai multor instituții județene, printre care domnul profesor dr. Brașoveanu Sorin (Consiliul Județean Bacău), descendent la rându-i al familiei arhimandritului Victor Ojog, și părintele inspector Alexandrescu Adrian au conferit anvergură manifestării prin prezența și comunicările susținute.

După o prezentare a biografiei părintelui, realizată de doamna profesor Popescu Cristina, în care au fost implicați și elevi ai școlii din localitate, doamna profesor Plăeșu Teodora, președinte al Asociației Profesorilor de Religie Bacău, precum și părintele profesor doctor Hurjui Nicolae, odinioară director al Seminarului Sfântul Gheorghe din Roman au prezentat aspecte consemnate de documentele din arhive privitoare la destinul părintelui Ojog, atât de puternic lovit de Decretul 410 din 1959, în urma căruia marele protopsalt nemțean a fost izgonit din mănăstire. Informații inedite, precum cele legate de legătura părintelui cu familia Sadoveanu, cu părintele arhimandrit de atunci Teoctist Arăpașu, ori cu cel mai important ucenic al părintelui, Ierodiacon Sebastian Barbu Bucur, cel ce are meritul de a fi retipărit Anastasimatarul lui Victor Ojog, completate de materiale fotografice inedite au conferit alocuțiunilor o valoare documentaristică ridicată.

Ultima comunicare a fost susținută de părintele inspector școlar Alexandrescu Adrian, referitoare la aspecte muzicologice din creația părintelui arhimandrit elogiat. Activitatea de inițiator în practicarea psaltichiei, pe care părintele Victor Ojog a realizat-o cu atâta drag la catedră, de-a lungul activității sale de profesor la seminarul de la Neamț, nu putea fi elogiată mai inspirat, decât printr-o secvență specifică ethosului învățământului seminarial. Elevii Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman au prezentat o suită de piese din creația de notorietate a părintelui, Anastasimatarul (1943). În încheiere, părintele protopop Ciuche Eugen Ciprian a conferit distincții din partea Chiriarhului Romanului și Bacăului reprezentanților instituțiilor implicate în eveniment.

Elogierea personalității Arhimandritului Victor Ojog va continua atât la Școala Primară „Arhimandrit Victor Ojog” din comuna Colonești, cât și la Mănăstirea Neamț, cu alte activități liturgice și culturale.

Victor Ojog (1909-1973) s-a născut în localitatea Satul Nou, astăzi în comuna Colonești, județul Bacău, în 1924 intrând în obștea Mănăstirii Neamț, unde s-a călugărit în 1932, an în care a fost hirotonit ierodiacon de viitorul patriarh Nicodim Munteanu. În 1939 a fost hirotonit ieromonah, în același an primind rangul de protosinghel, apoi, în 1945, pe cel de arhimandrit. După finalizarea Școlii de cântăreți bisericești din Iași, și a Academiei de muzică bisericească din București, ajunge profesor de muzică la seminarul de la Neamț până în 1956, când este transferat la mănăstirea Almaș, apoi la Moldovița, înscenându-i-se vina de a fi depozitat arme, în 1959 fiind exclus din monahism în urma decretului 410. În ultima parte a vieții a fost angajat ca taxator în transportul public, urmându-și chemarea de a-I cânta Domnului la strana bisericii din cartierul Valea Viei din Piatra Neamț.

Pr. Amărinii Ionuț Alexandru

You may also like...