Slavă eroilor neamului!

Manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial au angrenat cele mai reprezentative instituții ale statului care astăzi, 26 august, organizează, în peste 100 de cimitire sau în preajma monumentelor închinate eroilor, evenimente comemorative ce pun în valoare semnificația inegalabilă a jertfei soldaților români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea libertății și a demnității naționale.

Din dorința de a arăta că sacrificiul fiecărui soldat are o valoare unică, de mare importanță pentru neam, sunt pomenite astăzi în premieră, în cadrul unor ceremonii solemne, cele 330.000 de nume ale eroilor de pe liste cu valoare de document, ce reprezintă oglinda conștiinței noastre naționale.

Alături de instituțiile statului implicate în aceste evenimente, Biserica Ortodoxă Română își aduce contribuția sa pomenindu-i în rugăciunile ei înălțate de pe miile de altare sfinte ridicate pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, pe eroii acestui neam. În fiecare zi de sărbătoare și în mod deosebit în această zi, Biserica poartă în rugăciunile ei numele eroilor și martirilor care au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. De altfel, pe întreg cuprinsul eparhiei Romanului și Bacăului se vor organiza, pe parcursul lunii octombrie a acestui an, în parteneriat cu instituțiile statului, ample manifestări închinate eroilor români care și-au sacrificat viața, acum 100 de ani, în Primul Război Mondial, în zonele de conflict Mărășești, Oituz, Poiana Sărată, care, din punct de vedere administrativ-canonic, se regăsesc sub purtarea noastră de grijă.

Memoria vie a eroilor neamului este păstrată în conștiința acestui popor, care a știut să scrie, cu recunoștință, o pagină de aur în cartea de istorie a unui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Astăzi vorbesc despre jertfa acestora cărțile de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeele și bibliotecile ce poartă înlăuntrul lor, ca pe odoare sfinte, amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat.

Instituții prestigioase de cultură organizează în această zi ample manifestări prin care evaluează patrimoniul inestimabil pe care cu arma în mână bravii ostași ai României l-au apărat și ni l-au lăsat moștenire. Toate aceste manifestări sunt semnul recunoștinței noastre pentru faptul că trăim într-o Românie creștină, liberă și demnă și sunt organizate „întru slava Eroilor Neamului”, așa cum începând din anul 1923, cu slove nepieritoare și pline de recunoștință, românii au scris pe frontispiciul Mausoleului de la Mărășești.

Noi, generația de astăzi, care la acest ceas comemorativ așezăm în lumină importanța jertfei lor, avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire.

Să nu uităm niciodată că România Întregită, în care astăzi românii își strâng copiii la piept, are la fundamentul neatârnării ei sângele eroilor care au murit pe fronturile din Transilvania, la Dunăre, în Moldova sau în lagărele de prizonieri.

Slavă eroilor neamului! Veșnică le fie pomenirea, din neam în neam și în vecii vecilor!

You may also like...