Susținerea Gradului I didactic de către profesori de disciplina Religie, în județul Bacău

În perioada 22.11.2021 – 15.12.2021, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în prezența pr. prof. Adrian Alexandrescu, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, cinci profesori ai disciplinei Religie, din unități școlare ale județului Bacău, au susținut activități speciale la clasă, dar și lucrări științifico-metodice pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ.

Luni, 22 noiembrie 2021, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din prof. univ. dr. Carmen Maria Bolocan, pr. conf. univ. dr. Dan Sandu, cadre didactice ale Facultății de Teologie ”Dumitru Stăniloae” din Iași și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată ”Educaţia religioasă în învăţământul public. Evaluare din perspectiva  formării caracterului creștin”, elaborată de către părintele profesor Adrian Constantin Bârdan, cadru didactic pentru disciplina religie în cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Platon” din Bacău.

 Marți, 7 decembrie 2021, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, pr. conf. univ. dr. Dan Sandu, cadre didactice ale Facultății de Teologie ”Dumitru Stăniloae” din Iași și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată Educația religioasă și instrucția catehetică – mijloace complementare de formare a caracterului tânărului creștin ”elaborată de către părintele profesor Radu Mihai Rotaru, cadru didactic pentru disciplina religie în cadrul Școlii Gimnaziale “General Nicolae Şova” Poduri.

Luni, 13 decembrie 2021, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, pr. conf. univ. habil. dr. Constantin Valer Necula, cadre didactice ale Facultății de Teologie ”Andrei Șaguna” din Sibiu și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată ”Metode și Mijloace de dezvoltare a selectivității valorilor morale la elevii de gimnaziu, elaborată de către părintele profesor Țuglea Răzvan, cadru didactic pentru disciplina religie în cadrul Școlii Gimnaziale „Ciprian Porumbescu” din localitatea  Comănești.

Marți, 14 decembrie 2021, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, pr. conf. univ. dr. Dan Sandu, cadre didactice ale Facultății de Teologie ”Dumitru Stăniloae” din Iași și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată Mediul școlar ca spațiu de cultivare a dialogului interconfesionalelaborată de către părintele profesor Liche Mihai, cadru didactic pentru disciplina religie în cadrul Școlii Gimnaziale Tisa Silvestri.

Miercuri, 15 decembrie 2021, în prezența unei alte comisii de evaluare, alcătuită din pr. conf. univ. dr. Emilian Iustinian Roman, pr. lector. univ. dr. Paul Cezar Hârlăoanu, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae” din Iași și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc, în cadrul Școlii Gimnaziale ”Scarlat Longhin” Doftean, susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată ” Metode didactice de transmitere a mesajului divin folosite la profeții vetrotestamentari și reflectarea lor la ora de religie”, a domnului Ionel Buzatu, profesor pentru disciplina religie în cadrul unității școlare amintite.

Munca depusă a fost apreciată ca fiind meritorie. Pe toată perioada activităților desfășurate la clasă, cadrele didactice au dat dovadă de o bună pregătire psiho-pedagogică, cunoscând nevoile specifice vârstei adolescenței. Au captat, înlesnit, motivat, menținut și activat gradul de implicare al elevilor, în mod diferențiat, în concordanță cu diferitele lor deprinderi. Au transmis idei morale, biblice și dogmatice de mare complexitate, într-o formă accesibilă categoriilor variate de vârstă cărora li s-au adresat. Spre sfârșit, cercetările  metodico – științifice au fost prezentate într-un stil plăcut, cursiv și accesibil, ceea ce a sporit și mai mult valoarea și frumusețea lor. Lucrările au unit armonios acrivia cercetării științifice cu preocuparea pentru acuratețea informațiilor și deschiderea de a da noi conținuturi disciplinei religie Ortodoxă, prin raportarea la sisteme evoluate și consolidate.  

Având în vedere aprecierile finale, adăugate celor făcute pe parcursul referatelor științifice prezentate, lucrările au fost susținute în ședință publică, iar autorilor li s-a acordat gradul didactic I în învățământ.

You may also like...