„Tabără culturală: Unire și unitate româno-basarabeană”

În luna iulie 2018, Consiliul Județean Bacău în calitate de Autoritate contractantă și Fundația „Episcop Melchisedec” – Filila Bacău în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. RO CJBC 350 2018 001 13630/26.07.2018, pentru proiectul „TABĂRA CULTURALĂ: UNIRE ȘI UNITATE ROMÂNO-BASARABEANĂ”, finanțat conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 41.666,66 lei din care: – 30.000 lei finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău (72 %) – 11.666,66 lei cofinanţare de la Fundația „Episcop Melchisedec”-Filiala Bacău (28 %).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de relaționare dintre copiii din România și Republica Moldova, participanți la tabăra culturală, prin cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale și dezvoltarea conștiinței naționale și a sentimentelor de recunoștință față de realizatorii Marii Uniri.

Beneficiarii direcți: 150 de copii cu vârsta 9-14 ani din satele Pâncești, Sascut-Târg, Sascut-Sat și Conțești, comuna Sascut, județul Bacău

Beneficiari indirecți: 50 de copii cu vârsta 10-15 ani din orașul Cahul, Republica Moldova, 65 voluntari (cadre didactice și elevi din Școlii Gimnaziale Sascut și din cadrul Liceului Tehnologic „J.M.Elias” Sascut, preoți, voluntari însoțitori ai copiilor din Cahul), familiile celor 200 de copii, comunitățile locale.

Susținători: Protopopiatul Sascut, Școala Gimnazială Sascut, Liceul Tehnologic „JM Elias” Sascut.

Rezultate așteptate:

 minim 200 de copii participanți,

 minim 60 de voluntari elevi, cadre didactice,

 minim 5 preoţi implicaţi,

 100 de „Jurnal la Centenar” realizate,

 4 excursii tematice la: Mărășești, Tg. Ocna, Borzești și Bacău,

 2 vizite tematice în comuna Sascut,

 1 spectacol artistic

 1 expoziție cu produse realizate de către copii,

 1 spectacol artistic,

 500 de cataloage tipărite și distribuite.

 

De asemenea, în cadrul acestui proiect va fi redactat, publicat și distribuit un catalog al școlilor de vară și taberelor culturale desfășurate în cadrul parohiilor ortodoxe din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în perioada iulie-august 2018.

Perioada de implementare: 4 luni, respectiv august – noiembrie 2018

You may also like...