Teme de actualitate în lucrări metodico științifice susținute pentru acordarea gradului didactic I în învățământ, la Bacău

Profesori de Religie din două unități de învățământ ale județului Bacău, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în prezența pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, au susținut online activități speciale la clasă și lucrări științifico-metodice pentru obținerea gradului didactic I în învățământ.

Marți, 23 februarie 2021, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, pr. conf. univ. dr. Dan Sandu, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae” din Iași și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată ”Educația religioasă în spațiul public european. O evaluare comparativă din perspectivă românească, elaborată de către părintele diacon Chiper Alin Ionuț, profesor pentru disciplina Religie în cadrul Școlii  Gimnaziale ”George Bacovia” din  Municipiul Bacău.

În prezența unei alte comisii de evaluare, alcătuită din pr. conf. univ. dr. Dorin Opriș, pr. lector univ. dr. Șușman Dragoș, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc, în cadrul Colegiului Tehnic ”Dimitrie Ghika” din Comănești, susținerea lucrării pentru obținerea gradului didactic I în învățământ, intitulată ”Dimensiuni educative ale artei religioase”, a domnului Cozma Eugen Teoharie, profesor pentru disciplina Religie în cadrul unității școlare amintite.

Apreciatele lucrări au unit armonios acrivia cercetării științifice cu preocuparea pentru acuratețea informației și deschiderea de a da noi conținuturi disciplinei. În spațiul educației religioase, ele reprezintă încercări pe cât de dificile, pe atât de importante, de aceea autorii au folosit eleganță și precizie în cercetările intreprinse. Este mai mult decât remarcabil modul în care cele două cadre didactice au reușit să deruleze, în plină pandemie de Covid-19, demersuri experimentale în care să poată fi vizate nu doar achizițiile din plan cognitiv, ci și dezvoltarea afectiv-emoțională a tinerilor, pornindu-se de la posibilitățile de valorificare ale imaginilor în procesul didactic ale disciplinei Religie.

În ambianțe festive, cu participarea online a cadrelor didactice din  unitățile de învățământ menționate, după prezentarea conținuturilor lucrărilor, accentul punându-se pe contribuțiile personale și pe laturile aplicative ale investigațiilor efectuate, au avut loc expunerile referatelor alcătuite de către conducătorii științifici, care au înfățișat sintetic atât noutățile aduse literaturii de specialitate, cât și argumentele acordării notelor maxime.

You may also like...