Testamentul Maicii Evlampia Corciu, Stareţa Mănăstirii Parincea

În mănăstirea dintre dealuri,

La Sfântul Neculai din câmp,

Şi Precista pare azi tristă,

În cel mai vesel anotimp.

.

Par triste florile câmpiei,

Că de trei zile sunt udate,

Dar nu de picături de ploaie,

Ci lacrimi de măicuţe-ndoliate.

dscn6325

În tot acest decor de ţintirim,

Pe catafalc, cu chip tihnit,

Stă prima maică, maica lor,

Ce-şi doarme somnul liniştit.

.

Născută parcă pentru jertfă,

Ea şi-a purtat cu cinste crucea,

Un sfert de veac s-a ostenit,

Să-nalţe chinovia din Parincea.

.

Evlampia şi Mihail  duhovnic,

Săraci şi singuri pe pământ,

Au ridicat Măicuţei Sfinte,

Un trainic, preafrumos aşezământ.

.

În urma lor stă strajă, în lumină,

Grădină de măicuţe şi de flori,

Ogor mănos, livezi îmbelşugate,

Cu rugi suave dătătoare de fiori.

.

Părintele plecat-a mai devreme,

Iar azi Hristos o cheamă şi pe ea.

Să meargă-n Rai, că-n viaţa efemeră

Nu mai voia nimic, atât îşi mai dorea.

.

Azi chipul ei se scaldă în lumină

Un nimb firav, pe cap îl desluşeşti

Ca  Simeon ea parcă ne vorbeşte:

O, Doamne Sfinte, acum mă slobozeşti!

.

Primeşte duhul meu în pace,

Îmi iartă mie tot ce Ţi-am greşit.

Tu eşti Stăpânul ce mi-a dat putere

Să fac o parte din tot ce s-a zidit.

 .

Dar nu de ziduri inima îmi plânge,

Ci pentru cele ce le-am adunat.

Nu le lăsa orfane, Doamne Sfinte,

Aceste maici pe care mi le-ai dat!

.

Tu, dă-le sănătate şi putere,

Ca viaţa cea obştească s-o ducă mai uşor.

Credinţă şi Nădejde, Iubirea cea divină,

Să poarte-n suflet în toată viaţa lor.

.

Să ţină cu-acribie rânduiala,

Să nu-şi încalce măreţul jurământ,

Din când în când, aprindă-o lumânare

Sau rugă să-mi citească la mormânt.

.

Şi dacă amnezia cuprinde-va pământul,

Iar lumea stricăciunii va fi dată,

Acest cuvânt, ca testament rămâne:

O Mamă iubitoare nu moare niciodată!

.

(de IPS Arhiepiscop Ioachim, 08.06.2015, Mănăstirea Parincea)

You may also like...