„Tipografiile bisericeşti din Ţara Românească – rolul lor în apărarea ortodoxiei şi în dezvoltarea culturii române”

La Editura Basilica a apărut recent, în condiţii grafice excelente, broşura „Tipografiile bisericeşti din Ţara Românească – rolul lor în apărarea ortodoxiei şi în dezvoltarea culturii române”. Lucrarea cuprinde informaţii, însoţite de imagini, privind rolul tiparului, al tipografilor şi al tipografiilor bisericeşti în apărarea dreptei credinţe şi dezvoltarea culturii române.

CCF_000002

„Rolul tipografiilor era acela de a oferi cărţile de cult necesare şi de a stabili o legătură spirituală între toate popoarele ortodoxe. Prin tipăriturile slavone, greceşti şi româneşti, imprimate în centrele tipografice de la Târgovişte, Câmpulung, Bucureşti, Buzău, Snagov, Râmnic, Ţara Românească s-a dovedit a fi un adevărat focar de cultură şi, în acelaşi timp, un sprijin al popoarelor aflate sub stăpânire străină”, se menţionează în broşură.

Tiparul a apărut în cultura română la numai şase decenii de la inventarea lui de către Gutenberg.

„În primii ani ai secolului al XVI-lea, în tipografia de la Târgovişte, sub coordonarea ieromonahului Macarie, apar Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevanghelul (1512), toate în limba slavonă. Importanţa Liturghierului lui Macarie nu constă doar în faptul că este prima carte tipărită pe teritoriul ţării noastre, ci este şi prima ediţie tipărită a acestei cărţi de slujbă în toată lumea ortodoxă, primele Liturghiere greceşti apărând abia în 1526, la Veneţia”, se mai precizează în lucrarea apărută la Editura Basilica.

Broşura a fost editată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

You may also like...