Un deceniu de istorie sub titulatura de Arhiepiscopie

Astăzi, 13 septembrie 2019, se împlinesc zece ani de când, prin decizia Sfântului Sinod, Episcopia Romanului a devenit Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Tot atunci, PF Părinte Patriarh a adus la cunoştinţa celor prezenţi la Roman faptul că Sfântul Sinod a aprobat conferirea rangului de Arhiepiscop întâistătătorului acestei eparhii.

dsc_8892_cuvint_pf_liturghie_lumina_medie
dsc_9159_ps_binecuvintind_cu_crucea_lumina_medie
img_3071_multime_credinciosi_liturghie_cojan_medie
img_3113_medie
img_3362_multime_credinciosi_liturghie_cojan_medie

Pe parcursul acestui deceniu, străvechea eparhie a Romanului, atestată din vremea voievodului Alexandru cel Bun, s-a arătat demnă de rangul de arhiepiscopie la care a fost ridicată în anul 2009.

În această perioadă, istoria arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a fost marcată de momente importante, între care, cele mai reprezentative sunt trecerea la cele veșnice a IPS Părinte Arhiepiscop Eftimie, urmată de alegerea și instalarea în funcție a celui de al 77-lea chiriarh al acestei eparhii, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, primul arhiepiscop ales.

Timp de 10 ani, sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim Giosanu, activitatea desfășurată în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a dezvoltat pe toate planurile: s-au înfiinţat numeroase Centre de zi pentru copii şi tineri, s-au derulat multiple proiecte de ajutorare a persoanelor cu nevoi speciale, a familiilor sinistrate, ca urmare a inundaţiilor care au afectat în mai multe rânduri împrejurimile Romanului şi judeţul Bacău, s-au tipărit publicaţii religioase de interes pentru preoţi şi credincioşi şi s-au organizat manifestări cultural-spirituale menite să marcheze momente însemnate din istoria acestor locuri. Pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioşilor acestei eparhii, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a hirotonit preoţi şi diaconi, atât de mir, cât şi călugări. Lucrarea duhovnicească a fost continuată şi prin sfinţirea, resfinţirea şi punerea pietrei de temelie pentru multe lăcaşuri de cult.

Viaţa spirituală a credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului s-a desfăşurat în cele aproape 700 de biserici, capele, paraclise parohiale, mănăstiri şi schituri, precum şi în lăcaşurile de cult din cadrul unităţilor militare, penitenciarelor, spitalelor, unităţilor de învăţământ, azilelor și orfelinatelor.

Una dintre cele mai importante realizări ale acestei perioade o reprezintă darea în folosință a clădirilor din Roman ale Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, în care funcționează în prezent Centrul de zi pentru copii „Episcop Melchisedec”, Grădiniţa „Episcop Melchisedec” și Școala primară „Mușatinii”, un adăpost de noapte, o cantină socială, cabinete medicale și alte servicii social-medicale.

Cei 10 ani de arhiepiscopie reprezintă tot atâția ani de când Aşezământul social-filantropic „Sf. Voievod Ştefan cel Mare” Hârja, com. Oituz a obținut acreditarea de funcționare, devenind un model de bună-practică la nivel național.

Sunt deja 10 ani de când, în fiecare parohie, a fost implementat programul „Canbis” (Cancelarie bisericească), prin care s-a reușit optimizarea şi uniformizarea activităţii administrative a preoţilor parohi, înlesnindu-se activităţile de control financiar-contabil, precum şi elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli.

Odată cu ridicarea eparhiei la rangul de arhiepiscopie, s-a impus reorganizarea administrativ-teritorială a acesteia. Astfel, de la 1 aprilie 2010, în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului funcţionează şase protopopiate, a căror activitate este coordonată în prezent de către pr. Dragoș-Alexandru Munteanu (Protopopiatul Roman), pr. Costică Busuioc (Protopopiatul Bacău), pr. Ioan Bârgăoanu (Protopopiatul Oneşti), pr. Costel Mareş (Protopopiatul Moineşti), pr. Cozma Vasile (Protopopiatul Buhuşi) şi pr. Vasile Abageru (Protopopiatul Sascut).

În cursul celor zece ani care au trecut din 2009 până astăzi, la Centrul eparhial de la Roman s-au finalizat lucrările de renovare a clădirilor din incinta centrului eparhial, în prezent derulându-se lucrări ample de renovare la clădirea Palatului episcopal. De asemenea, s-au deschis și funcționează la standarde actuale: fabrica de lumânări, fabrica de pâine, atelierul de croitorie, depozitul de colportaj pentru fiecare investindu-se în renovarea și amenajarea clădirilor, achiziţionarea de echipamente conform normelor actuale, angajarea și instruirea de personal.

You may also like...