Vocaţie şi responsabilitate în slujirea preoţească

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul Vocaţie şi responsabilitate în slujirea preoţească.

19473_p18uq63lgf1s9ms7v15ad1uhm1nrka

Vocaţie şi responsabilitate în slujirea preoţească repre­zintă al doilea volum de texte reeditate din opera Părintelui profesor Ene Branişte, publicate de către Editura BASILICA a Patriarhiei Române, după apariţia recentă a volumului Cuvântări şi Predici (Basilica, 2014). Scopul republicării aces­tor opere este multiplu. Pe de o parte, reprezintă o conti­nuare firească a activităţilor prilejuite de omagierea a 100 de ani de la naşterea marelui profesor (1913-2013), moment marcat prin organizarea de conferinţe şi simpozioane în dife­rite centre universitare şi bisericeşti ale Bisericii Ortodoxe Române (Amintim, în acest sens, Simpozionul omagial „Părintele Ene Branişte – 100 de ani de la naştere”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Bucureşti, 10 octombrie 2013 – o parte din comunicările acestui simpozion au fost publicate în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, XIII (2013), pp. 321-372. De asemenea, Simpozionul ştiinţific „Părintele Profesor Ene Branişte – ctitor de şcoală liturgică româ­nească”  -Sibiu, 29 noiembrie 2013), dar şi prin apariţia unor cărţi şi studii dedicate personalităţii sale sau conţinând reeditări ale operelor sale (Anunţăm, cu această ocazie, republicarea în cadrul Editurii Basilica a două dintre volumele sale fundamentale: Liturgica generală şi Liturgica specială.); cât şi împlinirea a 30 de ani de la trecerea la cele veşnice a eruditului dascăl de teologie. Pe de altă parte, aduc în prim plan anumite contribuţii ale sale pe diferite subiecte, care reprezintă până astăzi puncte de reper în anumite domenii (în special Liturgică, Pastorală şi Artă creştină) şi sunt, de multe ori, chiar inegalate în spaţiul Teologiei româneşti.

Volumul de faţă reuneşte o selecţie de studii care au o tematică precisă, anume vocaţia şi misiunea preotului, cu scopul de a oferi un îndrumar slujitorilor Bisericii, după care să se ghideze viaţa lor pastorală, dar şi o mărturie pentru toţi credincioşii cu privire la măreţia şi responsabilitatea preoţiei. Prin lucrările sale, Părintele Ene Branişte a reuşit „să pună la îndemâna preoţilor, în funcţie sau potenţiali, capitole din manualul bunului păstor şi, în felul acesta, cei ce slujesc lui Dumnezeu şi oamenilor, pe lângă vocaţie, să aibă cunoştinţe, metode şi mijloace specifice şi eficiente în nobila misiune preoţească”(Pr. Mihai Iosu, Valoarea vieţii lăuntrice a preotului în gândirea părinte­lui profesor Ene Branişte”, în: Revista Teologică, XIV (2009), 3, p. 134.). De asemenea, din acest volum putem înţelege şi maniera în care marele profesor a înţeles şi şi-a asumat personal chemarea preoţească, atât ca slujitor al Sfântului Altar, cât şi ca îndrumător al celor care se pregă­teau pentru preoţie în cadrul şcolilor de teologie.

You may also like...