Ziua Naţională a României sărbătorită la Academia Română

Academia Română a organizat, vineri, 27 noiembrie 2015, începând cu ora 11:00, o sesiune consacrată Zilei de 1 decembrie 1918 – Ziua Națională a României – în Aula Academiei Române. La eveniment a fost invitat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, care în cuvântul rostit a evidențiat contribuția Bisericii poporului român la Marea Unire a acestuia într-un stat unitar.

După intonarea Imnului Național, sesiunea solemnă a fost deschisă de alocuțiunea Președintelui Academiei Române, academicianul Ionel-Valentin Vlad, care a evocat momentul istoric ce a marcat Marea Unire din 1918.

„Realizarea unităţii depline a statului român la 01 decembrie 1918 a fost organizarea unor intelectuali de elită cu o formaţie foarte solidă, a zecilor de mii de ţărani care cu preţul vieţii au participat pe câmpurile de luptă pentru apărarea teritoriului naţional. Luptele care s-au dat în Primul Război Mondial au însemnat pentru români nişte jertfe uriaşe. A fost o lecţie de patriotism care va rămâne ca un exemplu luminos pentru întreaga perioadă care s-a scurs de atunci şi până aici. Făptuitorii acestei Mari Uniri ne-au dat o lecţie sacră: a unităţii, a solidarităţii, a renunţării la orgolii deşarte, a punerii interesului naţional înaintea ambiţiilor persoanle sau de grup, a promovării toleranţei şi respectului reciproc”, a evidenţiat Preşedintele Academiei Române.

La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul intitulat Biserica poporului român a contribuit intens la Marea Unire a acestuia într-un stat unitar din care redăm un fragment: „Realizarea unității naționale de la 1 decembrie 1918 a fost posibilă şi cu aportul Bisericii Ortodoxe Române, care a sprijinit Marea Unire a tuturor provinciilor românești într-un stat român unitar, Biserica fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de cultivare a conștiinței naționale şi de afirmare a dorinței de unitate națională, în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, Basarabia şi Bucovina. Pentru toate binefacerile Marii Unirii, aducem astăzi mulțumire lui Dumnezeu Cel preaslăvit în Sfânta Treime şi pomenim cu recunoştinţă pe toţi eroii români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român. Este semnificativ faptul că Sfânta Treime este hramul catedralelor din marile orașele transilvănene care au militat pentru Unire: Sibiu, Blaj, Alba-Iulia şi Arad, deoarece Sfânta Treime devenise simbolul dorinţei de unitate într-un singur stat al celor trei mari provincii româneşti: Țara Românească, Moldova şi Transilvania”. Cuvântul integral poate fi citit aici.

În cadrul sesiunii solemne au susținut referate și alte personalități ale culturii și societății românești.

Academicianul Dan Berindei, președintele de onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologice a Academiei Române, a amintit în cuvântul său că odată în an timpul se oprește pentru a ne îngădui sărbătorirea zilei de 1 decembrie 1918. Acest prilej trebuie să fie temei și pentru împăciuire și bună pace. Divergențele trebuie uitat, iar solidaritatea și unitatea să fie comune tuturor. Ziua Națională este marea zi de sărbătoare și pomenire, precum și de amintire a celor care au fost și care într-un fel sau altul au contribuit construcția țării (…) Trecutul trebuie să ne fie şi astăzi mare clipă creditoare a simţămintelor pe care trebuie să le aibă locutorii din ţară, ca adevăraţi fii ai ei şi ai umanităţii. Naţiunea noastră a plătit greu tribut de sânge şi suferinţă. Biruinţa şi împlinirea au izvorât din dragoste de patrie, din suferinţă şi jertfă. Mai mult decât atât, aici, la  porţile răsăritului am fost apărători ai continentului şi alături de vecinii de atunci, polonezii, am oprit stavila care ameninţa Europa. Am beneficiat atunci de conducători pricepuţi şi dăruiţi naţiunii şi nu altor interese, să realizăm într-un foarte scurt timp istoric nu numai redresarea şi refacerea ţării, dar şi reciproca înţelegere şi contopire națională.

Următoarea alocuțiune a aparținut Profesorului univ. dr. Cornel Sigmirean, directorul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş, care a arătat că Marea Unire a fost momentul apoteotic al românilor și reprezintă, în primul rând, triumful principiului de naționalitate. În continuare, Profesorul univ. dr. Daniel Breaz, preşedintele Asociaţiunii ASTRA din Sibiu, a evidențiat faptul că Asociațiunea ASTRA a preluat idealurile Şcolii Ardelene şi ale paşoptiştilor, contribuind la Marea Unire, prin activităţi culturale bine organizate, identificându-se cu aspiraţiile românilor ardeleni şi din restul imperiului. Profesorul univ. Gheorghe Iacob, prorectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a precizat faptul că poporul român este unul dintre puţinele popoare din lume care are «unitatea» ca simbol al Zilei Naţionale şi a enumerat mai mulţi factori care au contribuit la realizarea Marii Uniri, precum legitimitatea, în pofida deznaţionalizării de secole la care au fost supuse provinciile române, caracterul reprezentativ al Marii Uniri, rolul elitei româneşti, al Bisericii şi al Armatei din provinciile româneşti la realizarea unităţii. Preşedintele Forumului civic al românilor din Harghita, Covasna şi Mureş, dr. Ioan Lăcătuşu, a rostit ultima alocuțiune în care a prezentat aspecte din istoria românilor din arcul intracarpatic, iar la final a prezentat volumul Repere identitare româneşti din județul Covasna şi Harghita.

Profesorul Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii ASTRA din Sibiu, a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma de Excelenţă Andrei Şaguna, ca simbol al gratitudinii pentru merite deosebite în susţinerea Asociațiunii ASTRA şi promovarea culturii naţionale. Aceeași diplomă a fost oferită și academicianului Dan Berindei, pentru susţinerea reînfiinţării Asociaţiunii ASTRA din Sibiu.DSC_7808_w747_h800_q100

You may also like...